Dataskyddsinformation

enligt art. 13 GDPR

Vi tackar för visat intresse för vår webbsida, Parador.de. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan har vi sammanställt detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter. I regel följer vi alltid bestämmelserna för skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) i den senaste lydelsen samt andra lagbestämmelser.

Innehållsöversikt

 1. Namn och kontaktuppgifter
 2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
 3. Ändamål, rättslig grund för databehandling och berättigade intressen
 4. Uppgiftsmottagare
 5. Överföring till tredje land
 6. Lagringstid för uppgifterna
 7. Rätten till information, rättelse, borttagning samt begränsad behandling
 8. Rätten att göra invändningar, till uppgiftsportabilitet och att återkalla samtycke
 9. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 10. Nödvändigheten att tillhandahålla uppgifter
 11. Behandling av personuppgifter
 12.  Användning och utlämnande av personuppgifter och ändamålsbegränsning
 13. Webbsida, länkar, kakor, spårning och tillägg för sociala medier
 14. Säkerhet
 15. Frågor, synpunkter och upplysningar

 

1. Namn och kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Parador GmbH, som kan nås via följande kontaktuppgifter:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

VD:
David Mc Neely Bradham, Pier Vincenzo Marozzi och Lutz Michaelsen

 

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarige på Parador
E-post: Datenschutz@Parador.de

 

3. Ändamål, rättslig grund för databehandling och berättigade intressen

3.1 Åtkomst till vår webbsida

3.1.1 Loggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information. Vi lagrar endast åtkomstdata i så kallade serverloggfiler, såsom namnet på den begärda filen, datum och tid för åtkomst, den överförda datamängden och den begärande leverantören. Dessa data används uteslutande för att säkerställa en problemfri drift av webbsidan och för att förbättra vårt erbjudande, och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om dig personligen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina kunduppgifter (t.ex. på kontaktsidan) med verkan för framtiden genom att skicka ett mejl till Datenschutz@Parador.de.

3.1.2 Webbsida, länkar, kakor, spårning och tillägg för sociala medier
se punkt 13 Webbsida, länkar, kakor, spårning och tillägg för sociala medier

3.2 Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

3.2.1 Nyhetsbrev
På vår webbsida finns möjligheten att registrera sig för vårt nyhetsbrev. För att vara säkra på att inga fel begås när e-postadressen anges använder vi det så kallade dubbelopt-in-förfarandet (DOI-förfarandet). Efter att du har angett din e-postadress i registreringsfältet för nyhetsbrevet skickar vi en bekräftelselänk till den e-postadress du har angett. När du klickar på bekräftelselänken läggs din e-postadress till i vår e-postlista för våra nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led a punkt 1 artikel 6 GDPR.

Rätten att göra invändningar

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden via en länk som finns i sidfoten i nyhetsbrevet eller i din kundprofil – om den har ställts in.

 

3.2.2 Produktrekommendationer via e-post
Som kund i vår webbshop kommer du regelbundet att få produktrekommendationer från oss via e-post. Produktrekommendationerna får du oavsett huruvida du har valt att prenumerera på nyhetsbrevet eller inte. Vi använder namnet och e-postadressen du angav när du gjorde din beställning för att marknadsföra våra varor som liknar dem som du köpte från oss i en tidigare beställning.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är 7 § tredje stycket UWG.

Rätten att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot uppgiftsbehandlingen för ovan nämnda ändamål, var för sig genom respektive kommunikationskanal och med verkan för framtiden. Om du vill göra det, kan du skicka ett mejl till Datenschutz@Parador.de

Vid invändning kommer uppgifterna att spärras för vidare behandling för marknadsföringsändamål. Observera emellertid att marknadsföringsmaterial i undantagsfall kan skickas en kort tid efter att din invändning har tagits emot. Detta beror på den tid som krävs för den tekniska behanndlingen av ditt val och betyder inte att vi inte har rättat oss efter din invändning.

 

3.3 Uppgiftsbehandling för kontaktförfrågningar, skapande av kundkonto, beställningshantering, meddelande om varor som åter finns i lager, reservationer hos återförsäljare och kundtjänst
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med en beställning av prover och kataloger, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post eller i vår mässmonter), när du skapar ett kundkonto, i samband med behandlingen av beställningar och spårning av leveranser, vid meddelande om att varor åter finns i lager eller som en del av en uppföljning (t.ex. vid behandling av en reklamation).
Dessutom samlas personuppgifter in när du begär en konsultation i samband med återförsäljarsökningen och vid reservation av varor hos en lokal återförsäljare. För fortsatt behandling av dessa processer kommer din begäran inklusive dina personuppgifter att vidarebefordras till den återförsäljare som du har valt.
Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Personuppgifter behöver matas in både vid beställning av prover och kataloger och vid beställning av varor via ett kundkonto samt för så kallade ”gästbeställningar”. Likaså vid begäran om en konsultation och vid reservation av varor hos en lokal återförsäljare. Vi använder de uppgifter du lämnar för att behandla beställningar av prover, kataloger eller varor samt för att behandla förfrågningar du gjort. 

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led a och b punkt 1 artikel 6 GDPR.

Rätten att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot uppgiftsbehandling för ovan nämnda ändamål med verkan för framtiden. Om du vill göra det, kan du skicka ett mejl till
Datenschutz@Parador.de

 

3.4 Uppgiftsbehandling i samband med din jobbansökan

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss i samband med din jobbansökan när du kontaktar oss (per post, via e-post eller på karriärportalen).

Vilka uppgifter det gäller framgår av inmatningsformuläret på karriärportalen. Personuppgifterna krävs för hanteringen av jobbansökan. Vi använder uppgifterna som du lämnar enbart för hanteringen av din jobbansökan (se dataskyddsinformationen på karriärportalen).

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är artikel 88 GDPR samt 26 § första stycket BDSG.

3.5 Uppgiftsbehandling vid köp av varor via vår internetförsäljningsplattform eBay

Vi samlar in personuppgifter när du köper varor som erbjuds på vår sida på e-handelsplattformen eBay (nedan ”eBay”) för att behandla köpeavtalet och spåra leverans eller som en del av en uppföljning (t.ex. vid behandling av reklamationer) och för att göra gällande eventuella anspråk mot dig i samband med köpeavtalet. Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss som en del av fullgörandet och behandlingen av köpet.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led b och f punkt 1.1 artikel 6 GDPR.

 

3.6 Uppgiftsbehandling vid köp av varor via vår sida på e-handelsplattformen ManoMano

Vi samlar in personuppgifter när du köper varor som erbjuds på vår sida på e-handelsplattformen Colibri SAS – ManoMano (nedan ”ManoMano”) för att behandla köpeavtalet och spåra leverans eller som en del av en uppföljning (t.ex. vid behandling av reklamationer) och för att göra gällande eventuella anspråk mot dig i samband med köpeavtalet. Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss som en del av fullgörandet och behandlingen av köpet.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led b och f punkt 1.1 artikel 6 GDPR.

 

3.7 Uppgiftsbehandling vid köp av varor via vår sida på e-handelsplattformen Amazon

Vi samlar in personuppgifter när du köper varor som erbjuds på vår sida på e-handelsplattformen Amazon (nedan ”Amazon”) för att behandla köpeavtalet och spåra leverans eller som en del av en uppföljning (t.ex. vid behandling av reklamationer) och för att göra gällande eventuella anspråk mot dig i samband med köpeavtalet. Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss som en del av fullgörandet och behandlingen av köpet.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led b och f punkt 1.1 artikel 6 GDPR.

 

3.8 Uppgiftsbehandling vid köp av varor via vår sida på e-handelsplattformen Otto-Marktplatz

Vi samlar in personuppgifter när du köper varor som erbjuds på vår sida på e-handelsplattformen Otto-Marktplatz (nedan ”Otto-Marktplatz”) för att behandla köpeavtalet och spåra leverans eller som en del av en uppföljning (t.ex. vid behandling av reklamationer) och för att göra gällande eventuella anspråk mot dig i samband med köpeavtalet. Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss som en del av fullgörandet och behandlingen av köpet.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led b och f punkt 1.1 artikel 6 GDPR.

 

3.9 Uppgiftsbehandling i samband med ditt besök hos oss

Vi samlar bara in ditt namn i samband med ditt besök hos oss om du deltar i ett cateringevenemang, för beställnings- och faktureringsändamål.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led f punkt 1 artikel 6 GDPR.

 

3.10 Uppgiftsbehandling i samband med anmälarskydd

Vi organiserar vårt anmälarskydd tillsammans med vår dataskyddskonsult DBC. Information om brott mot EU:s lagstiftning eller nationell lag kan även lämnas in anonymt till DBC. Du får en bekräftelse på mottagandet inom 7 dagar, såvida inte anmälan har tagits emot anonymt. DBC garanterar i egenskap av extern partner både uppgiftsskydd och att anmälarens identitet skyddas på bästa möjliga sätt.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är led c punkt 1 artikel 6 GDPR, 10 § HinSchG, EU-direktiv 019/1937 samt HinSchG, 26 § första och andra stycket BDSG.

 

4. Uppgiftsmottagare

4.1 Paradors webbsida

 • Interna avdelningar
 • Partnerföretag i egenskap av underleverantörer

Dina uppgifter lämnas endast ut till tredje part om detta är nödvändigt för fullgörandet och behandlingen av en viss tjänst. För behandlingen av prov-, katalog- eller varubeställningar lämnas dina uppgifter ut till företaget som har uppdraget att leverera beställningen när så behövs. För behandlingen av konsultationsbokningar eller reservationer av varor hos en lokal återförsäljare, lämnas dina personuppgifter ut till den återförsäljare som du valt.

Efter att dina uppgifter har lämnats ut till den återförsäljare du valt i syfte att ordna en konsultation, reservera varor hos en lokal återförsäljare eller dirigering till återförsäljarens webbshop, kommer den fortsatta användningen av dina uppgifter att regleras i enlighet med respektive återförsäljares dataskyddsbestämmelser. 

I fråga om betalningshanteringen vidarebefordrar vi nödvändiga personuppgifter till respektive partner.

Vi samarbetar med PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan ”Payone”) och Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan ”Klarna”). Vi erbjuder följande betalningsalternativ i samarbete med Klarna. Betalningen sker till Klarna:

Faktura: Betalningsfristen är 14 dagar från avsändande av varan eller biljetten, eller från tillhandahållandet av tjänsten för övriga tjänster. De fullständiga faktureringsvillkoren för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig finns här: Tyskland.

Betalning via faktura förutsätter en positiv kreditprövning. Som en del av köpet och behandlingen av köpeavtalet lämnar vi ut dina uppgifter till Klarna så att de kan kontrollera din adress och kreditvärdighet. Vi hoppas att du förstår att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultatet av kreditprövningen.

Ytterligare information och Klarnas användningsvillkor finns här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i överensstämmelse med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser.

Om du väljer att betala med betalkort (Mastercard- eller Visa-kort) eller omedelbar banköverföring, överlåter Parador betalningsanspråket till Payone. Om kunden väljer någon av dessa betalningsmetoder, samtycker hen samtidigt till utlämnande av sina personuppgifter och beställningsuppgifter till Payone för identitets- och kreditvärdighetskontroller samt avtalshantering. De uppgifter som krävs för den betalningsmetod som kunden har valt utgör obligatoriska uppgifter vid beställningen genom Parador. Parador använder SSL-överföring för att kryptera kundens personuppgifter. Parador förbehåller sig rätten att endast erbjuda vissa betalningsmetoder beroende på kundens kreditvärdighet.

När du har valt betalningsmetod kommer den fortsatta användningen av dina uppgifter att regleras i enlighet med respektive partners dataskyddsbestämmelser (Klarna, PayOne osv.). 

 

4.2 E-handelsplattformarna eBay, ManoMano, Amazon och Otto-Marktplatz

 • Interna avdelningar
 • eBay
 • ManoMano
 • Amazon
 • Otto-Marktplatz
 • Partnerföretag i egenskap av underleverantörer (transportbolag och betalningsföretag)

Dina uppgifter lämnas ut till tredje part, alltså till de tjänstepartner som är involverade i avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för fullgörandet och behandlingen av respektive köpeavtal. Vi lämnar ut dina uppgifter till det transportbolag som ansvarar för leveransen om detta är nödvändigt.

I fråga om betalningshanteringen lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter till vår partner PayOne. Den vidare användningen av dina uppgifter regleras därefter i enlighet med PayOnes dataskyddsbestämmelser.

 

4.3 Besök i våra lokaler

 • Mottagning

 

4.4 Anmälarskydd

 • externt: DSB, DBC; vid behov myndigheter, ombud, revisorer, samt åtalade personer
 • internt: undersökningskommitté

5. Överföring till tredje land

 • USA (användning av Google Maps, Mailchimp, Issuu, Google Tag Manager, LiveChat, Google Fonts, Google Analytics, Meta Platforms Ireland Limited, Microsoft Corporation, LinkedIn på vår webbsida)
 • Kanada (användning av Roomvo Leap Tools på vår webbsida)
 • Indien (webbsidan underhålls av CK Birla Healthcare)

6. Lagringstid för uppgifterna
Den behandlingsansvarige behandlar och lagrar personuppgifterna endast så länge som detta är nödvändigt för att uppnå ändamålet med lagringen. Lagring kan dessutom ske om detta föreskrivs av europeiska eller nationella lagstiftare i EU-förordningar samt lagar eller andra förordningar som den behandlingsansvarige lyder under.

Så snart ändamålet med lagringen inte längre gäller eller en lagringstid som föreskrivs i ovan nämnda bestämmelser löper ut, sker rutinmässig spärrning, anonymisering eller radering av personuppgifterna.

Lagringstid:

 • Inom ramen för affärsrelationer så länge den relationen varar
 • Kundkonto för registrerade kunder (B2C) tills det återkallas
 • Om du endast vill handla hos oss som gäst (B2C) i stället för via ett personligt kundkonto, lagras dina uppgifter hos oss i högst tre månader efter mottagandet av din beställning och anonymiseras därefter.
 • Redovisningsrelevant information inom ramen för skattelagstiftningen: 10 år.
 • Underlag i jobbansökningar: under urvalsprocessens varaktighet och max. 6 månader efter avslag. Vid spontanansökan och registrering i poolen av jobbsökare: 12 månader.
 • Anmälarskydd: 6 månader efter att förfarandet avslutats, undantag: när klargörande av ytterligare rättsliga steg krävs, t.ex. disciplinära förfaranden eller inledande av brott, finns ett lagstadgat krav på lagring upp till 3 år efter att ärendet avslutats.

7. Rätten till information, rättelse, radering och begränsad behandling
Kunder och intressenter samt anställda hos Parador GmbH har rätt till information, rättelse och radering eller begränsad behandling av de personuppgifter som lagras av oss. Radering sker när det inte längre finns några lagringsskyldigheter. Så länge det finns en lagringsskyldighet kan behandlingen begränsas.


8. Rätten till att göra invändningar, till dataportabilitet och att återkalla samtycke
Kunder, intressenter och anställda har rätt att invända mot behandling och har rätt till dataportabilitet. Om behandlingen grundas på samtycke, som i fallet med samtycket att kontakta oss via e-postadressen Datenschutz@Parador.de kan detta samtycke återkallas när som helst med verkan för framtiden.


9. Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Berörda personer har rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten som ansvarar för oss:

Regionen Nordrhein-Westfalens kommissionär för dataskydd och informationsfrihet
Postbox 20 04 44
40102 Düsseldorf, Tyskland
Tfn: 0211/38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

 

10. Nödvändigheten att tillhandahålla uppgifter

Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att kunna genomföra affärsrelationen. Om uppgifterna inte tillhandahålls kan affärsrelationen med Parador GmbH vara helt eller delvis omöjlig. Något automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, genomförs inte i detta sammanhang.

11. Behandling av personuppgifter
Vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter på vår webbsida endast om du skickar en förfrågan till oss via e-post tillsammans med de uppgifter som behövs för att behandla din förfrågan. Du bestämmer själv om och vilka uppgifter du vill lämna till oss.

 

12. Användning och utlämnande av personuppgifter och ändamålsbegränsning
När du skickar ett mejl till oss samlas personuppgifter in. Vi vidtar därför nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och behandlar dem därefter uteslutande i syfte att behandla avtalet och för att skydda våra egna berättigade affärsintressen (enligt led f punkt 1 artikel 6 GDPR). Alla system där dina uppgifter lagras är skyddade med lösenord och enbart tillgängliga för vissa personer.

Våra anställda är skyldiga att följa dataskyddskraven i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lämnar inte ut våra kunders personuppgifter till obehöriga tredje parter. 

I händelse att vi utkontrakterar vissa delar av uppgiftsbehandlingen, kräver vi att våra registerförare följer art. 28 GDPR.

 

13. Webbsida, länkar, kakor, spårning och tillägg för sociala medier
När du besöker vår webbsida ber vi om ditt samtycke till användningen av kakor, spårare och tredjepartstjänster. För detta tar vi hjälp av Iubenda

Iubenda är ett verktyg för hantering av samtyckespreferenser. lubenda utför behandlingen som personuppgiftsansvarig för följande åtkomstdata som är absolut nödvändiga för tjänstens tekniska funktion: IP-adress, webbläsarinformation (användaragent och enhetstyp), referent (sida som användaren har öppnat) och all information som kan vara tillgänglig i http-huvudet.

Vi använder Google Consent Mode V2 för att hantera våra användares samtycke till insamling och användning av uppgifter. Sedan mars 2024 är Googles samtyckesläge obligatoriskt för webbplatsoperatörer som använder Google Ads eller Google Analytics. Läget gör att vi kan respektera våra besökares integritetspreferenser samtidigt som vi samlar in viktiga uppgifter för marknadsföringsaktiviteter i enlighet med dataskyddslagar såsom dataskyddsförordningen (GDPR). Consent Mode V2 överför kak- och dataskyddsinställningar från kak-samtyckesverktyget på vår webbsida till använda Google-tjänster. Google-tjänsterna aktiveras om användarna samtycker och vi kan i så fall spåra konverteringar och användarbeteende.

 

13.1 Länkar till andra interneterbjudanden
Om vi ​​hänvisar till andra webbsidor via länkar på vår webbsida ansvarar i så fall operatörerna av detta tredjepartserbjudande eller dessa tredjepartswebbsidor för dataskyddsbestämmelserna.

 

13.2 Användning av kakor
I syfte att göra besöket på vår webbsida attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade kakor på vissa sidor. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av de kakor vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, det vill säga efter att du stänger din webbläsare (så kallade sessionskakor). Andra kakor ligger kvar på din enhet och ger oss möjligheten att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (beständiga kakor). Det gör det tekniskt möjligt att utforma så kallade ”användarprofiler”. Vi vill uttryckligen påpeka att du även godkänner användningen av kakor när du bekräftar dataskyddsbestämmelserna. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor placeras och på så vis individuellt kan bestämma om du vill godkänna dem eller utesluta godkännandet av kakor i vissa fall eller hela tiden. Om du inte godkänner kakor kan funktionerna på vår webbsida vara begränsade.

I spårningsinställningarna (som öppnas om du klickar på ”Kakor” längst ner i sidfoten) kan du justera dina samtyckesinställningar för alla de olika spårningstekniker som hjälper oss att uppnå följande funktioner och aktiviteter:

enkla interaktioner och funktioner (ID 2): Google Tag Manager, LiveChat och Google Maps

förbättrad användarupplevelse (ID 3): Roomvo Leap Tools, 3D-vy, inbäddade YouTube-videor, Issuu, Google Fonts och Ipstack

recensioner (ID 4): Google Analytics, Mouseflow, GetWebCraft Limited (GetSiteControl), Microsoft Clarity och Meta Event Manager

 

Mouseflow

Webbsidan använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med en anonymiserad IP-adress). Verktyget skapar en logg över musrörelser och klick med avsikten att slumpmässigt spela upp enskilda webbplatsbesök och utifrån dem härleda potentiella förbättringar för webbsidan. Informationen inkluderar inga personuppgifter och lämnas inte ut. Om du inte vill att ditt besök ska registreras kan du inaktivera funktionen på alla webbsidor som använder Mouseflow med hjälp av följande länk: www.mouseflow.de/opt-out/

 

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager är en analystjänst från Meta Platforms Ireland Limited. Genom integrationen av Meta Pixel kan Meta Events Manager ge leverantören insikter om trafiken och interaktionerna på denna applikation.

Personuppgifter som behandlas: beställningsnummer, IP-adress och spårare.

Behandlingsplats: Irland – SekretesspolicyOpt out.

 

13.3 Analystjänster och information om nyhetsbrevet

Användning av Google Analytics för webbanalys
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder så kallade ”kakor”, små textfiler som placeras på din dator, och ger möjligheten att analysera din användning av webbsidan. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering är aktiverad på webbsidan kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google innan den lämnar EU:s medlemsländer eller andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymiseringen har aktiverats på denna webbsida. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramne för Google Analytics kombineras inte med andra Google-uppgifter. Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in din webbläsare på det. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte helt kan använda alla funktioner på webbsidan. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av kakan och som relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsartillägget kan du klicka här för att förhindra att Google Analytics registrerar data på denna webbsida i framtiden. I så fall placeras en opt-out-kaka på din enhet. Om du raderar dina kakor måste du klicka på länken igen.

 

Användning av Microsoft Clarity

Vi samarbetar med Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att spåra hur du använder och interagerar med vår webbplats med hjälp av beteendemätningar, värmekartor och sessionsuppspelningar för att förbättra och marknadsföra våra varor och tjänster. Användningsdata för webbplatsen samlas in med hjälp av kakor från första och tredje part såväl som andra spårningstekniker i syfte att fastställa hur populära olika varor, tjänster och onlineaktiviteter är bland besökarna. Dessutom använder vi denna information för webbplatsoptimering, bedrägeri- och säkerhetsändamål och marknadsföring. Mer information om hur Microsoft samlar in och använder dina uppgifter finns i Microsofts sekretesspolicy.

 

Användning av Google Maps
Vi använder ”Google Maps”-komponenten på vår webbsida. ”Google Maps” är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan ”Google”).

Varje gång komponenten öppnas placerar Google en kaka för att behandla användarinställningar och användardata när sidan med den integrerade ”Google Maps”-komponenten visas. Denna kaka raderas vanligtvis inte när du stänger webbläsaren, utan upphör efter en viss tid, såvida du inte dessförinnan raderar den manuellt.

Om du inte samtycker till denna behandling av dina uppgifter kan du avaktivera tjänsten ”Google Maps” och därigenom förhindra överföring av data till Google. I så fall måste du avaktivera Java Script-funktionen i din webbläsare. Om du gör det kommer du inte alls eller bara delvis att kunna använda ”Google Maps”.

Användningen av ”Google Maps” och informationen som erhålls via ”Google Maps” sker i enlighet med Googles användarvillkor

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

liksom ”Google Maps” övriga affärsvillkor

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Om du är inloggad med ditt personliga konto när du går in på sidan ”Google Maps”, kan Google registrera informationen som erhålls på detta sätt, såväl som din IP-adress och annan webbläsarrelaterad information, och länka den till ditt konto.

Om du vill hindra Google från att överföra och lagra data om dig och ditt beteende på vår webbsida måste du logga ut från dessa Google-tjänster innan du besöker vår webbsida.

 

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts är en tjänst för visualisering av teckensnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited och gör det möjligt för applikationen att införliva relevant innehåll på sina sidor.

Personuppgifter som behandlas: användningsuppgifter och spårare.

Behandlingsplats: Irland – Sekretesspolicy.

 

Användning av Google Tag Manager

Denna webbsida använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör det möjligt för webbplatstaggar att hanteras via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar enbart taggar. Det innebär att inga kakor används och inga personuppgifter samlas in. Google Tool Manager utlöser däremot andra taggar, som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har emellertid inte åtkomst till denna information. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller kaknivå, gäller den för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager. Sekretesspolicy

 

Användning av MailChimp

Nyhetsbrevet skickas till våra slutkunder med hjälp av ”MailChimp”, den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-postadresserna till våra nyhetsbrevsmottagare, liksom andra uppgifter som beskrivs här, lagras på MailChimps servrar i USA. MailChimp använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet på uppdrag av oss. Vidare kan MailChimp, utifrån egen information, använda dessa uppgifter för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera utskicket och presentationen av nyhetsbrevet eller för att avgöra vilka länder mottagarna kommer ifrån i ekonomiska syften. MailChimp använder emellertid inte uppgifterna från våra nyhetsbrevsmottagare för att själva skriva till dem eller för att lämna ut informationen till tredje part.

MailChimp har åtagit sig att följa EU:s dataskyddsbestämmelser. Vi har också slutit ett uppgiftsbehandlingsavtal med MailChimp samt avtal som inkluderar EU:s standardavtalsklausuler. I dessa avtal åtar sig MailChimp att skydda våra användares uppgifter, att behandla dem för vår räkning i enlighet med sina dataskyddsbestämmelser och i synnerhet att inte lämna ut dem till tredje part. Sekretesspolicy


Issuu-widget (Issuu, Inc)

Issuu är en tjänst för visualisering av diverse digitalt innehåll som tillhandahålls av Issuu, Inc. och som tillåter denna applikation att inkludera relevant innehåll på sina sidor.

Personuppgifter som behandlas: användningsuppgifter och spårare.

Behandlingplats: USA – Sekretesspolicy.

 

LiveChat Widget (LiveChat, Inc.)

LiveChat Widget är en tjänst för att interagera med livechattplattformen LiveChat från LiveChat, Inc.

Personuppgifter som behandlas: användningsuppgifter, spårare och uppgifter som överförs när tjänsten används.

Behandlingsplats: USA – Sekretesspolicy.

 

Användning av ipstack

Vi använder en geolokaliseringsapplikation på vår webbsida baserat på din IP-adress som överförs när webbsidan öppnas. För detta använder vi webbtjänsten från ipstack.com, som tillhandahålls av apilayer Data Products GmbH, Elisabethstrasse 15/5, A-1090 Wien, Österrike. Vi använder geolokalisering uteslutande för att visa dig antingen den relevanta versionen av vår webbsida baserat på den begärande IP-adressen eller en preliminär sida från vilken du kan välja vilken version av webbsidan som är relevant för dig när du går in på sidan. 

Sekretesspolicy

 

Roomvo Leap Tools
Roomvo Leap Tool används på vår webbsida för att visualisera varorna. Vi använder din IP-adress för att erbjuda dig visualiseringstjänsten för våra varor. Sekretesspolicy

 

GetSiteControl Promo Widget (GetWebCraft Limited)
GetSiteControl Promo Widget är en (lightbox-) popup-hanteringstjänst som tillhandahålls av GetWebCraft Limited.

Personuppgifter som behandlas: användningsuppgifter och spårare.
Behandlingsplats: Cypern – Sekretesspolicy.

 

13.4 Tillägg för sociala medier

Användning av tillägg för sociala medier (facebook, Twitter, Pinterest, Instagram och LinkedIn) 

Vår webbsida använder så kallade tillägg för sociala medier (nedan ”tillägg”) från de sociala nätverken Facebook och mikrobloggtjänsten Twitter samt Pinterest, Instagram och LinkedIn. Dessa tjänster erbjuds av företagen Meta Platforms, Google Inc., Twitter Inc., Pinterest, Instagram och LinkedIn (nedan ”Leverantörer”). Facebook drivs av Meta Platforms, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (nedan ”Facebook”). Du hittar en översikt över Facebook-tillägg och deras utseende här: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. En översikt över Twitter-knapparna och deras utseende finns här: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest drivs av Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Mer information finns på www.pinterest.com.

Instagram erbjuds av Facebook. Mer information finns på www.instagram.com.

 

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting är en remarketing- och beteendeinriktningstjänst som tillhandahålls av LinkedIn Corporation och som kopplar samman aktiviteter som sker genom denna applikation med LinkedIns annonsnätverk.

Personuppgifter som behandlas: användningsuppgifter och spårare.

Behandlingsplats: USA – SekretesspolicyOpt Out.

Om du går in på en sida på vår webbsida som innehåller ett sådant tillägg, upprättar din webbläsare en direktanslutning till servrarna på Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram eller LinkedIn. Innehållet i tillägget överförs direkt till din webbläsare av respektive leverantör och integreras i sidan. Genom integrationen av tilläggen får leverantörerna information om att din webbläsare har nått motsvarande sida på vår webbsida, även om du inte har en profil på det relevanta sociala nätverket eller inte är inloggad i nuläget. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till respektive leverantörs server (t.ex. i USA) och lagras där. Om du är inloggad på något av de sociala nätverken kan leverantörerna stämma av ditt besök på vår webbsida med exempelvis din profil på t.ex. Facebook eller Twitter. Om du interagerar med tillägg, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller ”+1”-knappen, överförs också motsvarande information direkt till en server hos leverantören och lagras där. Informationen offentliggörs även på det sociala nätverket och visas för dina kontakter där. Ändamålet och omfattningen av leverantörens uppgiftsinsamling och den fortsatta behandlingen och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i respektive leverantörs sekretessmeddelande.

Facebooks sekretessmeddelande: http://www.facebook.com/policy.php

Twitters sekretessmeddelande: https://twitter.com/privacy

Pinterests sekretessmeddelande: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Instagrams sekretessmeddelande: http://instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIns sekretessmeddelande: https://se.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Om du inte vill att Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram eller LinkedIn direkt ska lägga till uppgifter som samlas in via vår webbplats till din profil på deras respektive sociala nätverk, måste du logga ut från nätverket innan du besöker vår webbsida. Du kan också helt förhindra att tillägg laddas med hjälp av olika tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren ”NoScript” http://noscript.net/

 

Användning av LinkedIn Insight-taggen

Vi använder tekniken för konverteringsspårning och retargeting-funktionen från LinkedIn Corporation på vår webbsida.
Genom att använda denna teknik kan besökare på vår webbsida se personliga annonser på LinkedIn. Vidare är det möjligt att skapa anonyma rapporter om annonsresultaten samt uppgifter om webbplatsinteraktioner. För detta ändamål är LinkedIn Insight-taggen integrerad på denna webbsida, och upprättar en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker denna webbplats och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto.
I LinkedIns sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy finns mer information om insamling och användning av uppgifter samt olika alternativ och de rättigheter du har för att skydda din integritet. När du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst inaktivera insamlingen av uppgifter via följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

 

Säkerhet
Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulation och obehörig åtkomst. Om du vill skicka konfidentiell information till oss och föredrar en säker kommunikationsmetod, kan du skicka ett krypterat e-postmeddelande via S/MIME. Vi kommer också att skicka vår offentliga nyckel [S/MIME public key] via e-post. Våra webbsidor kan även öppnas krypterat via TLS [https].


Frågor, synpunkter och upplysningar
Vid eventuella frågor kring insamlingen, behandlingen och användning av dina personuppgifter och upplysningar, rättelser, spärrning och radering av uppgifter samt återkallelse av samtycken som givits eller invändning mot en viss uppgiftsanvändning ber vi att du kontaktar företagets dataskyddsombud via

e-post: Datenschutz@Parador.de

 

Version 04/2024