Redaktionsruta
Redaktionsruta

Redaktionsruta

 

 

Adress:

Parador GmbH
Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

 

VD och ansvarig för innehållet:
David Mc Neely Bradham, Pier Vincenzo Marozzi och Lutz Michaelsen

 

Kontakt via e-post: 
info@parador.de

Kontakt via telefon: 
+49 (0) 2541 736 678


Momsregistreringsnummer.: DE301791496, Coesfeld HRB 16518

 

Parador är ett registrerat varumärke hos tyska patent- och varumärkesmyndigheten (Deutsches Patent- und Markenamt).

  

Tillsynsmyndighet:

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen [LDI NRW] (Delstatsansvarig för datasäkerhet och informationsfrihet)
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

www.ldi.nrw.de

 

Observera:

EU-kommissionen erbjuder möjligheten att lösa tvister online på en plattform som drivs av den. EU-kommissionens plattform för att lösa tvister online finns på följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr.

Detta påverkar inte konsumentens rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Parador är inte skyldig att delta i skiljeförfaranden och kan inte heller erbjuda deltagande i ett sådant förfarande.

 

Webbplatsens innehåll:

Informationen på vår webbplats har kontrollerats noggrant beträffande felkällor. Vi ger dock ingen garanti för att texter, information och uppgifter är korrekta och fullständiga och tar inget ansvar för eventuella fel.