Information om beskyttelse af personoplysninger

i henhold til art. 13 af GDPR

Vi glæder os over din interesse for vores Parador hjemmeside. Beskyttelsen af din privatsfære er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig udførligt om håndteringen af dine personlige data. Principielt handler vi i overensstemmelse med bestemmelserne til beskyttelse af personlige data i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) i den nye version og andre retsforskrifter.

Indholdsoversigt

 1. Navn og kontaktdata
 2. Kontaktdata databeskyttelsesrepræsentant
 3. Formål, retsgrundlag ved behandling af oplysninger og retlige interesser
 4. Modtagere af dataene
 5. Overførsel til tredjelande
 6. Lagringstid af dataene
 7. Ret til oplysning, berettigelse, sletning, begrænsning af behandlingen
 8. Ret til indsigelse, dataoverførbarhed og tilbagekaldelse en indvilligelse
 9. Ret til klage ved tilsynsmyndigheden
 10. Nødvendigheden af tilrådighedsstillelsen af data
 11. Behandling af personlige data
 12.  Brug og videresendelse af personlige data og formålsbestemmelse
 13. Webside, links, cookies, sporinger og plugins i sociale medier
 14. Sikkerhed
 15. Spørgsmål, bemærkninger og oplysninger

 

1. Navne og kontaktoplysninger
ansvarlig er Parador GmbH og kan kontaktes via:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

Administrerende direktører:
David Mc Neely Bradham, Pier Vincenzo Marozzi, Lutz Michaelsen

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrepræsentant
e-mail: Datenschutz@Parador.de

 

3. Formål, retsgrundlag ved behandling af oplysninger og retlige interesser

3.1 Besøg på vores webside

3.1.1 Logfiler
Du kan besøge vores webside uden at angive personlige oplysninger. Vi gemmer kun adgangsdata i såkaldte server-logfiles, såsom f.eks. navnet på den ønskede fil, dato og klokkeslæt for åbningen, overført datamængde og den anmodende udbyder. Disse oplysninger evalueres udelukkende for at sikre problemfri drift af siden og for at forbedre vores tilbud og giver os ikke mulighed for at drage nogen konklusioner om dig personligt. 

Hvis du giver tilladelse til dine kundeoplysninger gemmes (f. eks. på kontaktsiden), kan du til enhver tid trække tilladelsen tilbage pr. e-mail: Datenschutz@Parador.de.

3.1.2 Webside, links, cookies, sporinger og plugins på sociale medier
punkt 13 Webside, links, cookies, sporinger og plugins på sociale medier

3.2 Behandling af oplysninger til salgsfremmende formål

3.2.1 Nyhedsbrev
På vores webside har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi anvender den såkaldte double opt-in-procedure (DOI-procedure) for at sikre, at der e-mailadressen ikke indtastes forkert. Når du har angivet din e-mail-adresse i indtastningsfeltet til nyhedsbrevet, sender vi et bekræftelseslink til den angivne e-mail-adresse. Når du klikker på dette bekræftelseslink, optages din e-mail-adresse i vores mailingliste til udsendelse af vores nyhedsbrev.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Henvisning til indsigelsesret

Denne tilladelse kan du til enhver tid trække tilbage med fremadvirkende kraft via et link, som findes i nyhedsbrevets bundtekst eller på din kundeprofil - såfremt denne er blevet indleveret.

 

3.2.2 Produktanbefalinger pr. e-mail
Som eksisterende kunde i vores onlineshop vil du regelmæssigt modtage produktanbefalinger fra os pr. e-mail. Disse produktanbefalinger modtager du fra os, uanset om du har abonneret på et nyhedsbrev eller ej. Vi bruger det navn og den e-mailadresse, du angav ved bestillingen, til at annoncere for vores egne produkter, der ligner dem, du har købt hos os baseret på en bestilling, du allerede har afgivet.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med paragraf 7, stk. (3) af loven om illoyal konkurrence (Gestz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Henvisning til indsigelsesret

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til ovennævnte formål, særskilt for den respektive kommunikationskanal og med fremadrettet virkning. Hertil skal du sende en e-mail til Datenschutz@Parador.de

Hvis du gør indsigelse, spærres anvendelsen af disse oplysninger til salgsfremmende formål. Vi gør opmærksom på, at der i særlige tilfælde midlertidigt kan sendes salgsfremmende materiale, selv efter at din indsigelse er modtaget. Dette skyldes teknisk set den nødvendige gennemløbstid under udvælgelsen og betyder ikke, at vi ikke har implementeret din indsigelse.

 

3.3 Databehandling ved kontaktforespørgsler, oprettelse af kundekonto, ordrebehandling, meddelelse om produkter, der er tilgængelige igen, reservationer hos en forhandler og kundeservice
Vi indsamler personoplysninger, hvis du frivilligt giver os dem som en del af din prøve- og katalogbestilling, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail eller på vores messestand), hvis du åbner en kundekonto eller ved behandling af din ordre og sporing af levering, samt når vi giver dig besked om produkter, der er tilgængelige igen, eller som led i efterbehandling (f.eks. klagebehandling). 
Desuden indsamles personoplysninger ved anmodninger om rådgivning under forhandler-søgningen eller anmodninger om varereservationer lokalt hos en af vores partnere. Til den videre behandling af disse processer vil din anmodning inklusive dine personoplysninger blive videresendt til den handelspartner, du har valgt. 
Hvilke oplysninger der indsamles, er angivet i de pågældende udfyldningsskemaer. Personoplysninger skal angives ved prøve- og katalogbestillinger, ved produktbestillinger via en oprettet kundekonto, ved såkaldte "gæstebestillinger" og ved anmodning om rådgivning eller varereservation lokalt hos en handelspartner. De oplysninger, du har givet os, anvendes til ordreafvikling af prøver/kataloger eller produkter samt til behandling af dine anmodninger. 

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a), b) i GDPR.

Henvisning til indsigelsesret

Mod behandling af dine oplysninger til ovennævnte formål kan du til enhver tid gøre indsigelse med fremadrettet virkning. Hertil skal du sende en e-mail til
Datenschutz@Parador.de

3.4 Behandling af oplysninger som del af din ansøgning

Vi indsamler personoplysninger, idet du giver os disse frivilligt som del af din ansøgning via kontaktformidlingen (pr. post, e-mail eller karriereportal).

Hvilke oplysninger der indsamles, er angivet i karriereportalens udfyldningsskema. Ved afviklingen af en ansøgning skal der angives personoplysninger. De oplysninger, du giver os, anvender vi udelukkende til afvikling af ansøgningen (jf. Oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i karriereportalen).

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 88 i GDPR sammen med paragraf 26, stk. 1 i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

3.5 Behandling af oplysninger ved køb af produkter via vores onlinesalgsplatform eBay

Vi indsamler personoplysninger, når du køber vores produkter, der tilbydes på onlinesalgsplatformen eBay (herefter "eBay"), for at behandle købskontrakten og spore levering eller som led i efterbehandling (f.eks. klagebehandling) og for at gøre krav gældende mod dig i forbindelse med den respektive købekontrakt. Herved behandler vi oplysninger, som du har givet os som led i gennemførelsen og behandlingen af ​​købsprocessen.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, punktum 1, litra b), f) i GDPR.

 

3.6 Behandling af oplysninger ved køb af produkter via vores onlinesalgsplatform ManoMano

Vi indsamler personoplysninger, når du køber vores produkter på onlinesalgsplatformen Colibri SAS - ManoMano (herefter "ManoMano"), for at behandle købskontrakten og spore levering eller som led i efterbehandling (f.eks. klagebehandling) og for at gøre krav gældende mod dig i forbindelse med den respektive købekontrakt. Herved behandler vi oplysninger, som du har givet os som led i gennemførelsen og behandlingen af ​​købsprocessen.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, punktum 1, litra b), f) i GDPR.

 

3.7 Behandling af oplysninger ved køb af produkter via vores onlinesalgsplatform Amazon

Vi indsamler personoplysninger, når du køber vores produkter på onlinesalgsplatformen Amazon (herefter "Amazon"), for at behandle købskontrakten og spore levering eller som led i efterbehandling (f.eks. klagebehandling) og for at gøre krav gældende mod dig i forbindelse med den respektive købekontrakt. Herved behandler vi oplysninger, som du har givet os som led i gennemførelsen og behandlingen af ​​købsprocessen.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, punktum 1, litra b), f) i GDPR.

 

3.8 Behandling af oplysninger ved køb af produkter via vores onlinesalgsplatform Otto-Marktplatz

Vi indsamler personoplysninger, når du køber vores produkter på onlinesalgsplatformen Otto-Marktplatz (herefter "Otto-Marktplatz"), for at behandle købskontrakten og spore levering eller som led i efterbehandling (f.eks. klagebehandling) og for at gøre krav gældende mod dig i forbindelse med den respektive købekontrakt. Herved behandler vi oplysninger, som du har givet os som led i gennemførelsen og behandlingen af ​​købsprocessen.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, punktum 1, litra b), f) i GDPR.

 

3.9 Behandling af oplysninger som del af et lokalt besøg

Vi indsamler kun dine navneoplysninger som del af et lokalt besøg til udførelse af bestilling og afregning, hvis du deltager i et cateringarrangement.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) GDPR.

 

3.10 Behandling af oplysninger ved whistleblowerbeskyttelse

Vi har organiseret whistleblowerbeskyttelsen sammen med vores databeskyttelsesrådgivning DBC. Oplysninger om overtrædelser af EU-lovgivningen eller national lovgivning kan også indsendes til DBC anonymt. Du vil modtage en bekræftelse af modtagelse inden for 7 dage, såfremt meddelelsen ikke blev afgivet anonymt. Som ekstern partner sikrer DBC, at både whistleblowerens personoplysninger og identitet bliver beskyttet bedst muligt.

Disse oplysninger behandles på retslig vis i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR, med paragraf 10 i HinSchG (Tysklands lov om beskyttelse af whistleblowere), direktiv EU 019/1937 sammen med HinSchG, paragraf 26, stk. 1,2 BDSG.

 

4. Modtagere af dataene

4.1 Parador Website

 • Interne afdelinger
 • Partnervirksomheder som led i underentrepriser

En videresendelse af dine data til tredje sker kun, hvis dette er nødvendigt til opfyldelse og afvikling af den pågældende ydelse. Ved behandling af prøve-, katalog- eller produktbestillinger giver vi dine oplysninger videre til det fragtfirma, som er ansvarligt for levering, såfremt levering er nødvendig. Til afvikling af rådgivningsaftale eller til reservering af varer hos en af vores lokale handelspartnere, sender vi dine personlige data videre til den af dig valgte partner.

Efter videresendelse til den af dig valgte handelspartner til afvikling af en rådgivningsaftale, en reservering af varer hos en lokal handelspartner eller til videresendelse i forhandler-onlineshoppen er den videre brug af dine data underlagt den pågældende handelspartners databeskyttelsesbestemmelser. 

Ved afvikling af betaling videresender vi de nødvendige personoplysninger til den pågældende partner.

I denne sammenhæng arbejder vi sammen med PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (herefter "Payone") og Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter "Klarna"). I samarbejde med Klarna tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Der betales til Klarna:

Faktura: Betalingsfristen er på 14 dage fra afsendelse af varen/billetten/eller, hvis der er tale om andre ydelser, fra levering af ​​ydelsen. De komplette faktureringsbetingelser for de lande, hvor denne betalingsmetode er tilgængelig, kan findes her: Tyskland.

Fakturabetaling forudsætter positiv kreditværdighedskontrol. I den forbindelse videregiver vi som en del af købsinitieringen og behandlingen af ​​købskontrakten dine oplysninger til Klarna med henblik på adresse- og kreditværdighedskontrol. Vi beder om forståelse for, at vi kun kan tilbyde de betalingsmetoder, der er tilladt baseret på resultaterne af kreditværdighedskontrollen.

Yderligere information og Klarnas brugsbetingelser kan findes her. Generelle oplysninger om Klarna findes her. Dine personoplysninger vil blive behandlet af Klarna i henhold til gældende databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter.Hvis du vælger betalingsmetoderne kreditkort (MasterCard eller VISA) og øjeblikkelig bankoverførsel, overdrager Parador betalingskravet til Payone. Hvis kunden vælger en af ​​disse betalingsmetoder, giver han eller hun som led i bestillingen samtykke til overførsel af sine person- og betillingsoplysninger til Payone med henblik på identitets- og kreditværdighedskontrol samt kontraktbehandling. De oplysninger, som er nødvendige for den betalingsmetode, kunden har valgt, anmodes af Parador som obligatoriske oplysninger under bestillingsprocessen. Parador krypterer kundens personoplysninger ved hjælp af SSL-transmissionsmetoden. Parador forbeholder sig retten til kun at tilbyde bestemte betalingsmetoder afhængig af kundens kreditværdighed.

Når du har valgt din ønskede betalingsmetode, vil den videre brug af dine oplysninger blive reguleret i overensstemmelse med den respektive partners databeskyttelsesbestemmelser (Klarna, PayOne osv.). 

4.2 Onlinesalgsplatforme eBay, ManoMano, Amazon og Otto-Marktplatz

 • Interne afdelinger
 • eBay
 • ManoMano
 • Amazon
 • Otto-Marktplatz
 • Partnervirksomheder i forbindelse med underkontrakter (fragtfirmaer, partnere til betalingsbehandling)

Dine oplysninger vil blive videregivet til tredjemand i form af de servicepartnere, der er involveret i kontraktbehandlingen, i det omfang dette er nødvendigt for opfyldelse og behandling af den respektive købskontrakt. Vi videregiver dine oplysninger til det fragtfirma, der er ansvarlig for leveringen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen.

Til betalingsbehandling videregiver vi de nødvendige personoplysninger til vores partner PayOne. Den videre brug af dine oplysninger vil herefter blive reguleret i overensstemmelse med PayOnes databeskyttelsesforskrifter.

 

4.3 Lokalt besøg

 • Modtagelse

 

4.4 Whistleblowerbeskyttelse

 • eksternt: databeskyttelsesrådgiver, firmaet DBC eller myndighed eller advokatbistand eller revisorer, anklagede personer
 • internt: undersøgelseskomité

5. Overførsel til tredjelande

 • USA (Google Maps, Mailchimp, Issuu, Google Tag Manager, LiveChat, Google Fonts, Google Analytics, Meta Platforms Ireland Limited, Microsoft Corporation, LinkedIn anvendes på vores webside)
 • Canada (Roomvo Leap Tools anvendes på vores webside)
 • Indien (websiden vedligeholdes af CK Birla Healthcare)

6. Datalagringsperiode
Den behandlingsansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå opbevaringsformålet. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af europæiske eller nationale lovgivere i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Så snart opbevaringsformålet ikke længere er gældende, eller en opbevaringsperiode foreskrevet i førnævnte bestemmelser udløber, bliver personoplysningerne rutinemæssigt blokeret, anonymiseret eller slettet.

Lagringsperiode:

 • Som led i forretningsforbindelser for varigheden af denne forbindelse
 • Kundekonto for registrerede kunder (B to C) indtil tilbagekaldelse
 • Hvis du kun ønsker at handle hos os som gæst (B to C) i stedet for en personlig kundekonto, vil dine oplysninger blive opbevaret hos os i maksimalt tre måneder efter modtagelse af din bestilling og derefter anonymiseret.
 • Regnskabsrelevante oplysninger inden for den tyske skattelovs rammer 10 år
 • Ansøgningsdokumenter: I udvælgelsesprocessens varighed, maksimalt 6 måneder efter afslag. Ved uopfordret ansøgning og optagelse i ansøgerpuljen 12 måneder.
 • Whistleblowerbeskyttelse: 6 måneder efter afslutningen af ​​proceduren, undtagelse: afklaring af yderligere juridiske skridt er nødvendig, f.eks. disciplinærsager, indledning af strafbare handlinger, lovpligtig opbevaringspligt i op til 3 år efter sagens afslutning

 

7. Ret til information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling
Kunder, interesserede parter og ansatte i Parador GmbH har ret til information, rettelse og sletning eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger, som er lagret af os. Disse slettes, hvis der ikke foreligger nogen opbevaringspligter. Så længe der foreligger opbevaringspligter, kan der foretages en begrænsning af behandlingen.


8. Ret til indsigelse, dataportabilitet og tilbagekaldelse af samtykke
Kunder, interessenter og medarbejdere har ret til at gøre indsigelse mod behandling og ret til dataportabilitet. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, som i tilfælde af samtykke til at kontakte os via e-mail til Datenschutz@Parador.de kan dette samtykke til enhver tid tilbagekaldes med fremadrettet virkning.


9. Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden
Berørte personer har ret til at klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dem. Kontaktdataene for den ansvarlige tilsynsmyndighed er:

Statskommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed i Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tlf.: 0211/38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

 

10. Nødvendigheden af tilrådighedsstillelsen af data

Tilrådighedsstillelsen af personlige data er nødvendig til udførelse af forretningsforbindelsen. Ved manglende tilrådighedsstillelse af disse data kan en forretningsforbindelse med Parador GmbH være helt eller delvist umulig. En automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, udføres ikke i denne sammenhæng.

11. Behandling af personoplysninger
Vi indsamler, behandler eller bruger kun dine personoplysninger på vores webside, hvis du sender os en forespørgsel via e-mail samt de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din anmodning. Du kan selv bestemme, om og hvilke data du sender os.

 

12. Anvendelse og videregivelse af personoplysninger og formålsbegrænsning
Når du sender os en e-mail, indsamles personoplysninger. Vi tager derfor de nødvendige forholdsregler for at beskytte disse oplysninger i overensstemmelse hermed og behandler dem derefter udelukkende med det formål at udføre kontrakten og for at beskytte vores egne legitime forretningsinteresser (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Alle systemer, hvor dine data er gemt, er password-beskyttet og kun tilgængelige for bestemte personer.

Vores medarbejdere har forpligtet sig til at overholde databeskyttelseskravene i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi videregiver ikke vores kunders personoplysninger til uautoriserede tredjeparter. 

I tilfælde af at vi outsourcer visse dele af databehandlingen, forpligter vi vores databehandlere i henhold til artikel 28 i GDPR.

 

13. Webside, links, cookies, sporinger og plugins på sociale medier
Når du besøger vores webside, beder vi om dit samtykke til brugen af ​​cookies, trackere og tredjepartstjenester. Hertil anvender vi Iubenda.

Iubenda er et værktøj til administration af samtykkepræferencer. Iubenda behandler som dataansvarligfølgende adgangsdata, som er obligatoriske for den tekniske levering af tjenesten: IP-adresse, webbrowseroplysninger (brugeragent, enhedstype), referrer (den side, brugeren har åbnet) og enhver information, der evt. er tilgængelig i http-headeren.

Vi bruger Google Consent Mode V2 til at administrere vores brugeres samtykke til dataindsamling og -anvendelse. Siden marts 2024 har brugen af ​​Google Consent Mode været obligatorisk for operatører af websider, der anvender Google Ads eller Google Analytics. Denne tilstand giver os mulighed for at respektere vores besøgendes databeskyttelsespræferencer, mens vi indsamler vigtige data til markedsføringsaktiviteter i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen såsom Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Consent Mode V2 overfører indstillinger for cookies og databeskyttelse fra cookie-samtykkeværktøjet på vores webside til de anvendte Google-tjenester. Hvis brugerne giver deres samtykke, aktiveres Google-tjenester, og vi kan spore conversions og brugeradfærd.

 

13.1 Links til andre internettilbud
Hvis vi henviser til andre websteder via links på vores websted, er operatørerne af tredjepartstilbud eller -sider i dette tilfælde ansvarlige for databeskyttelsesforskrifterne.

 

13.2 Anvendelse af cookies
For at gøre det attraktivt at besøge vores webside og for at muliggøre brugen af ​​visse funktioner, bruger vi på forskellige sider såkaldte cookies. Herved drejer det sig om små tekstfiler, som gemmes på din enhed. Enkelte af de af os brugte cookies (såkaldte session-cookies) slettes igen efter browser-sessionen, altså efter lukning af din browser. Andre cookies bliver på din enhed og tillader os at genkende din browser ved næste besøg (persistent cookies). På denne måde, er der teknisk mulighed for at danne såkaldte „brugerprofiler“. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at du med din bekræftelse af databeskyttelsesbestemmelserne accepterer brugen af cookies. Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om brugen af cookies og separat kan bestemme over du accepterer disse eller du kan udelukke brugen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Hvis du ikke accepterer cookies kan funktionaliteten af vores website være begrænset.

I sporingsindstillingerne (som kan åbnes ved at klikke på "Cookies" nederst i sidefoden) kan du justere dine samtykkepræferencer for enhver sporingsteknologi, der hjælper os med at opnå følgende beskrevne funktioner og aktiviteter:

Simple interaktioner og funktionaliteter (ID 2): Google Tag Manager, LiveChat, Google Maps

Forbedret brugeroplevelse (ID 3): Roomvo Leap Tools, 3D-visning, indlejrede YouTube-videoer, Issuu, Google Fonts, Ipstack

Vurdering (ID 4): Google Analytics, Mouseflow, GetWebCraft Limited (GetSiteControl), Microsoft Clarity, Meta Events Manager

 

Mouseflow

Denne webside bruger Mouseflow, et webanalyseværktøj fra Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, Danmark, til at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med en anonymiseret IP-adresse). Herved oprettes en logfil over musebevægelser og klik med den hensigt at afspille individuelle websidebesøg tilfældigt og heraf udlede potentielle forbedringer for websiden. Informationerne udgør ikke personoplysninger og videregives ikke. Hvis du ikke ønsker optagelse, kan du deaktivere den på alle websider, der bruger Mouseflow ved at bruge følgende link: www.mouseflow.de/opt-out/

 

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager er en analysetjeneste fra Meta Platforms Ireland Limited. Ved at integrere Meta Pixel kan Meta Events Manager give udbyderen indsigt i trafikken og interaktionerne på denne applikation.

Behandlede personoplysninger: ordrenummer, IP-adresse, Tracker.

Indsamlingssted: Irland – Databeskyttelseserklæring – Opt out.

 

13.3 Analysetjenester og information om nyhedsbrevet

Brug af Google Analytics til webanalyse
Denne webside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste ejet af Google Inc. (www.google.de). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som tillader en analysering af din brug af websitet. De med denne cookie genererede informationer om din anvendelse af denne hjemmeside bliver som regel overført og gemt til/på en server fra Google i USA. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, afkorter Google dog forinden din IP-adresse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre af aftalen omfattede stater vedrørende det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google server i USA og afkortet der. IP-anonymisering er aktiv på denne website. På vegne af hjemmesiden operatør vil Google anvende disse informationer til en evaluering af din brug af hjemmesiden for at sammenfatte en rapport om hjemmesideaktiviteterne til hjemmesideoperatøren og for at levere yderligere med brugen af hjemmesiden og internettet forbundne serviceydelser. Den som led i Google Analytics fra din browser overførte IP-adresse sammenkædes ikke med andre oplysninger fra Google. Du kan forhindre en lagring af disse cookies med en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde i givet fald ikke kan benytte alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan også forhindre Google i at indsamle de oplysninger, der er genereret af cookien og relateret til din brug af websiden (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse oplysninger af Google ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt til dette browser-plugin kan du klikke her for fremtidigt at forhindre en registrering af Google Analytics på dette website. Derved deponeres der en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på dette link igen.

 

Brug af Microsoft Clarity

Vi samarbejder med Microsoft Clarity og Microsoft Advertising for at spore, hvordan du bruger og interagerer med vores webside ved hjælp af adfærdsmålinger, heatmaps og sessionsgentagelser for at forbedre og markedsføre vores produkter og tjenester. Websidens brugsdata indsamles ved hjælp af første- og tredjepartscookies og andre sporingsteknologier for at bestemme populariteten af ​​produkter/tjenester og onlineaktiviteter. Vi bruger også disse oplysninger til websideoptimering, bedrageri-/sikkerhedsformål og reklameformål. Du kan læse mere at vide om, hvordan Microsoft indsamler og anvender dine oplysninger i Microsoft-databeskyttelseserklæringen.

Brug af Google Maps
Vi bruger "Google Maps"-komponenten på vores webside. "Google Maps" er en tjeneste leveret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, herefter "Google".

Hver gang denne komponent tilgås, sætter Google en cookie for at behandle brugerindstillinger og -oplysninger, når siden, hvor "Google Maps"-komponenten er integreret, vises. Denne cookie slettes normalt ikke, når du lukker browseren, men udløber efter et vist tidsrum, medmindre du sletter den manuelt inden da.

Hvis du ikke accepterer denne behandling af dine oplysninger, har du mulighed for at deaktivere tjenesten "Google Maps" og derved forhindre overførsel af oplysninger til Google. For at gøre dette skal du deaktivere Java Script-funktionen i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i så tilfælde slet ikke - eller kun i begrænset omfang - vil kunne bruge "Google Maps".

Brugen af ​​"Google Maps" og oplysningerne indhentet via "Google Maps" sker i overensstemmelse med Googles brugsvilkår

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

samt de yderligere forretningsbetingelser for "Google Maps"

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Hvis du er logget ind med din personlige konto, når du går ind på siden "Google Maps", kan Google indsamle de oplysninger, der er opnået på denne måde, samt din IP-adresse og andre browserrelaterede oplysninger og linke dem til din konto.

Hvis du vil forhindre Google i at overføre og gemme oplysninger om dig og din adfærd på vores webside, skal du logge ud hos disse udbydere, før du besøger vores side.

 

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts er en skrifttypevisualiseringstjeneste leveret af Google Ireland Limited, der tillader denne applikation at inkorporere relevant indhold på sine sider.

Indsamlede personoplysninger: brugeroplysninger, trackere.

Indsamlingssted: Irland – Databeskyttelseserklæring.

 

Brug af Google Tag Manager

Denne webside gør brug af Google Tag Manager. Denne tjeneste gør det muligt at administrere websidetags ved hjælp af en grænseflade. Google Tool Manager implementerer kun tags. Det betyder: Der bruges ingen cookies, og der indsamles ingen personoplysninger. Derimod udløser Google Tool Manager andre tags, som kan indsamle oplysninger. Google Tag Manager får dog ikke adgang til disse oplysninger. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver den gældende for alle sporingstags, hvis de er implementeret med Google Tag Manager. Databeskyttelseserklæring

 

Brug af MailChimp

Nyhedsbrevet sendes til vores slutkunder via "MailChimp" ejet af den amerikanske udbyder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
E-mailadresserne på vores nyhedsbrevsmodtagere, samt deres øvrige oplysninger beskrevet i denne information, gemmes på MailChimps servere i USA. MailChimp bruger disse oplysninger til at sende og evaluere nyhedsbrevet på vores vegne. MailChimp kan endvidere, ifølge egne oplysninger, bruge disse oplysninger til at optimere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. til teknisk at optimere udsendelsen og præsentationen af ​​nyhedsbrevet eller til økonomiske formål og til at afgøre, hvilke lande modtagerne kommer fra. MailChimp bruger dog ikke vores nyhedsbrevsmodtageres oplysninger til selv at skrive til dem eller videregive oplysningerne til tredjepart.

MailChimp er forpligtet til at overholde EU's databeskyttelsesforordninger. Vi har også indgået en "Data Processing Agreement" og EU's standardkontraktklausuler med MailChimp. Her er der tale om kontrakter, hvormed MailChimp forpligter sig til at beskytte vores brugeres oplysninger, at behandle dem på vores vegne i overensstemmelse med dets databeskyttelsesforskrifter og i særdeleshed ikke at videregive dem til tredjeparter. Databeskyttelseserklæring


Issuu-widget (Issuu, Inc)

Issuu er en visualiseringstjeneste til diverse digitalt indhold leveret af Issuu, Inc., som tillader denne applikation at inkorporere relevant indhold på sine sider.

Indsamlede personoplysninger: brugeroplysninger, trackere.

Indsamlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring.

 

LiveChat Widget (LiveChat, Inc.)

LiveChat Widget er en tjeneste til interaktion med live-chatplatformen LiveChat fra LiveChat, Inc.

Indsamlet personoplysninger: brugsdata, trackere, oplysninger, der overføres under brug af tjenesten.

Indsamlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring.

 

Brug af ipstack

Vi bruger en geolokaliseringsapplikation på vores webside baseret på den IP-adresse, der sendes, når siden tilgås. Til dette bruger vi webservicen fra ipstack.com, som leveres af apilayer Data Products GmbH, Elisabethstrasse 15/5, A-1090 Wien/Østrig. Vi bruger udelukkende geolokaliseringen til at vise dig enten den relevante version af vores webside baseret på den anmodende IP-adresse eller en foreløbig side, hvorfra du kan vælge den version af websiden, der er relevant for dig, når du tilgår den. 

Databeskyttelseserklæring

 

Roomvo Leap Tools
Roomvo Leap Tool bruges på vores webside til at visualisere produkterne. Vi bruger din IP-adresse til at tilbyde dig visualiseringstjenesten af ​​vores produkter. Databeskyttelseserklæring

 

GetSiteControl Promo Widget (GetWebCraft Limited)
GetSiteControl Promo Widget er en (Lightbox-) popup-administrationstjeneste leveret af GetWebCraft Limited.

Indsamlede personoplysninger: brugeroplysninger, trackere.
Indsamlingssted: Cypern – Databeskyttelseserklæring.

 

13.4 Plugins i sociale medier

Anvendelse af sociale plugins (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn) 

Vores webside bruger såkaldte sociale plugins (“plugins”) fra de sociale netværk Facebook og mikroblogtjenesten Twitter samt fra Pinterest og Instagram samt LinkedIn. Disse tjenester tilbydes af virksomhederne Meta Platforms, Google Inc., Twitter Inc., Pinterest og Instagram samt LinkedIn ("udbydere"). Facebook drives af Meta Platforms, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. En oversigt over Twitter-knapperne og deres udseende kan findes her: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest drives af Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Yderligere information findes online på www.pinterest.com.

Instagram tilbydes af Facebook. Yderligere information findes online på www.instagram.com.

 

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting er en remarketing- og adfærdsmålretningstjeneste leveret af LinkedIn Corporation, der forbinder aktivitet, der finder sted gennem denne applikation, med LinkedIns annonceringsnetværk.

Indsamlede personoplysninger: brugeroplysninger, trackere.

Indsamlingssted: USA – DatabeskyttelseserklæringOpt out.

Når du tilgår en side på vores hjemmeside, der indeholder et sådant plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til serverne på Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram eller LinkedIn. Indholdet af dette plugin overføres direkte til din browser fra den pågældende udbyder og integreres i siden. Grundet integrationen af disse plugins får udbyderen informationen, at din browser har åbnet den tilsvarende side på vores websted, også hvis du ikke har en profil hos det tilsvarende sociale netværk eller ikke netop er logget ind. Denne information (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til serveren hos den pågældende udbyder (f.eks. i USA), hvor den gemmes. Hvis du er logget ind på et af de sociale netværk, kan udbyderne matche dit besøg på vores hjemmeside til din profil på f.eks. Facebook eller Twitter. Hvis du interagerer med disse plugins, f.eks. trykker „Like“-knappen eller „+1“-knappen, bliver den tilsvarende information også overført direkte til en server hos en udbyger og gemt. Desuden bliver informationerne offentliggjort i det sociale netværk og vist for dine kontakter. Dataindsamlingens formål og omfang og den videre behandling og brug af dataene via udbyderen samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende dit privatliv fremgår af udbyderens databeskyttelseshenvisninger.

Databeskyttelsesoplysninger fra Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Databeskyttelsesoplysninger fra Twitter: https://twitter.com/privacy

Databeskyttelsesoplysninger fra Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Databeskyttelsesoplysninger fra Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Databeskyttelsesoplysninger fra LinkedIn: https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Hvis du ikke ønsker, at Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram eller LinkedIn direkte tildeler de oplysninger, der er indsamlet via vores hjemmeside, til din profil i det respektive sociale netværk, skal du logge ud af det pågældende netværk, før du besøger vores hjemmeside. Du kan også helt forhindre, at plugins indlæses ved hjælp af tilføjelser til din browser, f.eks. med script-blokkeren "NoScript" http://noscript.net/

 

Anvendelse af LinkedIn Insight-tagget

Vi bruger konverteringssporingsteknologien og retargeting-funktionen fra LinkedIn Corporation på vores hjemmeside.
Ved hjælp af denne teknologi kan besøgende på denne webside få vist personlige annoncer på LinkedIn. Endvidere er det muligt at oprette anonyme rapporter om annoncernes ydeevne samt information om interaktion på hjemmesiden. Til dette formål er LinkedIn Insight-tagget integreret på denne hjemmeside, som etablerer forbindelse til LinkedIn-serveren, hvis du besøger denne hjemmeside og samtidig er logget ind på din LinkedIn-konto.
I LinkedIns databeskyttelsespolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy finder du yderligere information om, hvordan oplysninger indsamles og anvendes, samt mulighederne og rettighederne til beskyttelse af dit privatliv. Hvis du er logget ind på LinkedIn, kan du til enhver tid deaktivere dataindsamling via følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

 

Sikkerhed
Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af ​​dine personoplysninger. Dine data beskyttes mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation og uautoriseret adgang. Hvis du gerne vil sende os fortrolige oplysninger og foretrækker en sikker kommunikationsmetode, så send os en krypteret e-mail via S/MIME. Vi sender dig også vores offentlige nøgle [S/MIME Public-Key] via e-mail. Vores websites er desuden tilgængelige via TLS kryptering [https].


Spørgsmål, bemærkninger og information
Hvis du har spørgsmål til indsamling, behandling eller brug af dine personoplysninger, hvis du ønsker information, rettelse, blokering eller sletning af oplysninger samt tilbagekaldelse af samtykke, du måtte have givet eller gør indsigelse mod en specifik brug af oplysninger, skal du kontakte vores virksomheds databeskyttelsesafdeling via

e-mail: Datenschutz@Parador.de

 

Stand 04/2024