Bescherming van klokkenluiders

Beste medewerkers, klanten en partners,

 


Samen met ons adviesbureau voor gegevensbescherming DBC hebben we de klokkenluidersbescherming georganiseerd. Informatie over overtredingen van EU- of nationale wetgeving kan ook anoniem worden ingediend bij DBC. Je ontvangt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging als de melding niet anoniem is ontvangen. Als externe partner zorgt DBC ervoor dat zowel de gegevensbescherming als de identiteit van de klokkenluider op de best mogelijke manier worden beschermd.