Terugbrengen/ophalen

Stap 1:

 

Houd rekening met onze annuleringsvoorwaarden.

 

Stap 2:

 

Om je retourzending aan te vragen, kun je het onderstaande online formulier gebruiken of contact met ons opnemen via shop@parador.de met de volgende informatie:

  • Uw bestelnummer (3000...)
  • De reden voor de retourzending
  • De artikelen die moeten worden geretourneerd
  • Het aantal artikelen dat moet worden geretourneerd

 

Deze informatie is niet verplicht voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, maar helpt ons bij het verwerken van de retourzending.

 

Stap 3:

 

Ons Customer Service Team zal uw vraag zo snel mogelijk behandelen en u schriftelijk informeren over de volgende stappen. Controleer uw mailbox en, indien nodig, uw spamfolder.

 

Stap 4:

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich das Vorgehen für die Rücksendung je nach Produkt und Sendungsgröße unterscheiden kann.

  1. Neem voor het retourneren van vloer-, wand- en plafondproducten met een lengte van minder dan 1,25 m (productafmetingen plus originele transportverpakking) contact op met een verzenddienst naar keuze om de retourzending te organiseren. Als de door jou gevraagde retourzending meer weegt en niet geschikt is voor pakketverzending, wordt de retourzending opgehaald door een expediteur. In dit geval zal de Customer Service je hierover informeren.
  2. Voor de retourzending van vloer-, wand- en plafondproducten met een lengte van meer dan 1,25 m (productafmetingen plus originele transportverpakking), organiseren we de retourzending van je producten met een expediteur.
  3. Voor het retourneren van lijstwerk (plinten, plafondlijsten) organiseren we het ophalen van uw producten met een expediteur.
  4. Voor het retourneren van accessoires (plintaccessoires, gereedschap, onderhoudsproducten etc.) en muurverf vragen we je contact op te nemen met een verzenddienst naar keuze en de retourzending te organiseren.

 

Voor afhaal- of transportveilige retourzendingen vragen we je om de te retourneren goederen in hun originele verpakking klaar te maken voor transport. Dit voorkomt onnodige transportschade en zorgt voor een snelle en vlekkeloze retourzending.

Recht op annulering

Als consument heeft de klant bij het afsluiten van een koop op afstand over het algemeen een wettelijk herroepingsrecht, waarover Parador de klant hieronder in overeenstemming met het wettelijke model wil informeren. 
 

Annuleringsvoorwaarden


Recht op annulering
U hebt het recht om het contract met ons binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn begint veertien dagen na de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen, door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Parador GmbH 
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld 
Tel.: 02541-7360
Fax: 02541-736214 
 

Gevolgen van annulering
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.


Voorbeeldformulier annulering


[Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug].

Naar
Parador GmbH 
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Fax: 02541/736-80

Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)

 

Besteld op(*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

 

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

 

Aanvullende informatie voor het retourneren van goederen na annulering


Beschadiging en vervuiling van de goederen a.u.b. vermijden. Bij vloerbedekking a.u.b. niet meer dan één pakket openen en de goederen indien mogelijk in de originele verpakking aan Parador teruggeven. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken, die voldoende bescherming biedt tegen transportschade, om schadeclaims door gebrekkige verpakking te vermijden. Het niet naleven van deze bepalingen heeft echter geen invloed op het herroepingsrecht. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. .