Impressie

 

Postadres:
 
Parador GmbH
Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld
 
Bedrijfsleider en inhoudelijk verantwoordelijk:
David Mc Neely Bradham, Pier Vincenzo Marozzi en Lutz Michaelsen
 
Contact via e-mail: 
info@parador.de
Contact via telefoon: 
+49 (0) 2541 736 678

Ust.-ID-Nr.: DE301791496, Coesfeld HRB 16518
 
Parador is een geregistreerd handelsmark bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau.
 
 
Toezichthoudende instantie:
Regionale toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen [LDI NRW]
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
www.ldi.nrw.de
 
 
Noot:
De EU-Commissie biedt de mogelijkheid van onlinegeschillenbeslechting op een door haar beheerd onlineplatform. Het platform van de EU-Commissie voor onlinegeschillenbeslechting is bereikbaar via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit doet geen afbreuk aan het recht van de consument om gerechtelijke stappen te ondernemen.
Parador is niet verplicht deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kan helaas geen deelneming aan een dergelijke procedure aanbieden.
 
 
Inhoud van de website:
Wij wijzen u erop dat de informatie op onze website zorgvuldig is gecontroleerd op foutenbronnen. Daarom wordt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de teksten, informatie en gegevens overgenomen, zodat het niet mogelijk is om eventueel onjuiste gegevens te achterhalen.