Gegevensbescherming

 

Bedankt voor uw interesse in onze Parador website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder zullen wij u uitvoerig informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. In principe handelen wij in overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in de nieuwe versie en andere rechtsvoorschriften.

 

Overzicht

1. Naam en contactgegevens

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

3. Doeleinden, rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en rechtmatige belangen

4. Ontvanger van de gegevens

5. Doorgifte aan derde landen

6. Bewaartermijn van de gegevens

7. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking

8. Recht op bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en intrekking van een toestemming

9. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

10. Noodzakelijkheid van de gegevensverstrekking

11. Verwerking van persoonsgegevens

12. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en bestemming

13. Links, cookies, tracking, plug-ins voor sociale media

14. Veiligheid

15. Vragen, opmerkingen en informatie

 

1. Naam en contactgegevens
Parador GmbH is te bereiken onder de contactgegevens:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

Zaakvoerder: David Mc Neely Bradham, Pier Vincenzo Marozzi en Lutz Michaelsen

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

E-Mail: Datenschutz@Parador.de

 

3. Doeleinden, rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en rechtmatige belangen

3.1 Bezoeken van onze website

3.1.1 Logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en niet om conclusies over uw persoon te trekken. 
U kunt uw toestemming voor de opslag van uw klantgegevens (bijv. op de contactpagina) op elk moment met ingang voor de toekomst per e-mail intrekken: Datenschutz@Parador.de.

3.1.2 Cookies, tracking, plug-ins voor sociale media
zie punt 13 Links, cookies, tracking, plug-ins voor sociale media

3.2 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.2.1 Nieuwsbrief
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure (DOI-procedure) om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres. Wij sturen een bevestigingslink naar het door u opgegeven e-mailadres nadat u uw e-mailadres hebt ingevuld in het aanmeldveld voor de nieuwsbrief. Als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze distributielijst voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter a) AVG.

3.2.2 Productaanbevelingen per e-mail
Als bestaande klant van onze webshop ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per e-mail. U ontvangt deze productaanbevelingen van ons, ongeacht of u zich hebt aangemeld voor een nieuwsbrief. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling om reclame te maken voor onze eigen producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u bij ons hebt gekocht op basis van een bestelling die u al hebt geplaatst.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 7, lid 3 van het Duitse UWG.

 

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met ingang voor de toekomst. Stuur hiervoor een e-mail naar
Datenschutz@Parador.de 

Als u bezwaar maakt, worden de gegevens geblokkeerd voor de verdere verwerking voor reclamedoeleinden. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen, ook na ontvangst van uw bezwaar, nog tijdelijk reclamemateriaal kan worden verzonden. Dit is vanuit technisch oogpunt zo vanwege de nodige doorlooptijd voor de selectie en dit betekent dus niet dat wij uw bezwaar niet hebben toegepast.

 

3.3 Gegevensverwerking bij contactaanvragen, aanmaken van een klantenaccount, verwerken van bestellingen, reserveren bij een handelaar en klantenservice
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig naar ons verzendt in het kader van uw monster- en catalogusbestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), wanneer u een klantenaccount opent, bij het verwerken van bestellingen en het volgen van leveringen of in het kader van nazorg (bijv. een klacht). 
Bovendien worden persoonsgegevens verzameld bij het aanvragen van een consultatieafspraak in het kader van het zoeken naar een handelaar en bij het aanvragen van een goederenreservering bij een lokale partner. Voor de verdere afhandeling van deze processen worden uw aanvraag inclusief uw persoonsgegevens doorgestuurd naar de door u gekozen handelspartner. 
Op de respectieve invulformulieren kunt u zien welke gegevens worden verzameld. U moet uw persoonsgegevens invullen bij het bestellen van monsters en catalogi en bij het bestellen van producten via een aangemaakt klantenaccount, bij zogenaamde ‘gastbestellingen’, bij het aanvragen van een consultatieafspraak of bij het reserveren van goederen bij een lokale handelspartner. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om bestellingen van monsters/catalogi of producten te verwerken en uw vragen te verwerken. 

3.4 Gegevensverwerking in het kader van uw sollicitatie

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze in het kader van uw sollicitatie vrijwillig aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen (per post, e-mail of via het carrièreportaal).

Op het respectieve aanmeldingsformulier op het carrièreportaal kunt u zien welke gegevens worden verzameld. De invoer van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwerking van de aanvraag. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw sollicitatie (zie DS-informatie in het carrièreportaal).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 88 AVG in combinatie met artikel 26, lid 1 BDSG.

3.5 Gegevensverwerking bij aankoop van producten via ons internetverkoopplatform eBay

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt die worden aangeboden op het internetverkoopplatform eBay (hierna ‘eBay’ genoemd), om het koopcontract te verwerken en de levering te volgen of in het kader van de follow-up (bijv. de verwerking van klachten) en om eventuele claims tegen u in te dienen in verband met de respectieve verkoopovereenkomst. Wij verwerken gegevens die u hebt verzonden bij het aanmaken van uw eBay-account of in het kader van het afsluiten en verwerken van het aankoopproces.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter b), f) AVG.

 

3.6 Gegevensverwerking bij de aankoop van producten via ons internetverkoopplatform Amazon
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt die op het internetverkoopplatform Amazon (hierna "Amazon" genoemd) worden aangeboden, ten behoeve van de afwikkeling van de koopovereenkomst en het volgen van de levering of in het kader van de follow-up (bijv. klachtenafhandeling), alsmede voor het geldend maken van eventuele vorderingen tegen u in verband met de betreffende koopovereenkomst. In dit verband verwerken wij gegevens die u ons in het kader van de afsluiting en afwikkeling van de aankooptransactie hebt meegedeeld.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b), f) DSGVO.

 

4. Ontvanger van de gegevens

4.1 Parador-website

 • Interne afdelingen
 • Partnerbedrijven in het kader van onderaanneming

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor de uitvoering en verwerking van de betreffende dienst. Voor het verwerken van monster-, catalogus- of productbestellingen geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering noodzakelijk is. Wij geven uw persoonsgegevens door aan de door u gekozen partner zodat wij een consultatieafspraak kunnen maken of goederen kunnen reserveren bij één van onze lokale handelspartners.

Nadat uw gegevens zijn doorgestuurd naar de door u gekozen handelspartner om een consultatieafspraak te maken, om goederen te reserveren bij een lokale partner of een bestelling door te sturen naar de online shop van de handelaar, wordt het verdere gebruik van uw gegevens geregeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve handelspartner. 

Voor het afhandelen van betalingen geven we de nodige persoonsgegevens door aan de respectieve partner.

Wij werken samen met PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna ‘PayOne’) en Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna ‘Klarna’). 


In samenwerking met Klarna bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de verzending van de goederen/het ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.

Voor het gebruik van de betaalmethode ‘factuur’ is een positieve kredietwaardigheidscontrole nodig. In dit verband sturen we uw gegevens door naar Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van het aankoopproces en de verwerking van het koopcontract. Wij kunnen u alleen die betalingsmethoden aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna.

Parador draagt de betalingsclaim over aan PayOne als de betaalmethoden creditcard (Master- of Visa-kaart) en directe overschrijving zijn geselecteerd. Kiest de klant voor één van deze betaalmethoden, dan stemt hij in met de overdracht van zijn persoonsgegevens en de gegevens van de bestelling aan PayOne voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole en de contractafwikkeling. De gegevens die nodig zijn voor de door de klant gekozen betalingsmethode worden door Parador als verplichte informatie gevraagd tijdens het bestelproces. Parador gebruikt de SSL-transmissiemethode om de persoonsgegevens van de klant te versleutelen. Parador behoudt zich het recht voor om alleen bepaalde betaalmethoden aan te bieden, afhankelijk van de respectieve kredietwaardigheid van de klant.

Nadat u de gewenste betalingsmethode hebt geselecteerd, wordt het verdere gebruik van uw gegevens geregeld volgens de voorschriften voor gegevensbescherming van de respectieve partner (Klarna, PayOne, enz.). 

 

4.2 Internetverkoopplatform eBay

 • Interne afdelingen
 • eBay
 • Amazon
 • Partnerbedrijven in het kader van onderaanneming (transportbedrijf, partner voor betalingsverwerking)

Uw gegevens worden doorgegeven aan de servicepartners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afwikkeling van het betreffende koopcontract. Wij geven uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering nodig is.

Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de nodige persoonsgegevens door aan onze partner PayOne. Het verdere gebruik van uw gegevens wordt dan geregeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van PayOne.

 

5. Doorgifte aan derde landen
USA (gebruik van Google Analytics, Google Maps, Mailchimp, Vimeo, Issuu, New Relic, Google Tag Manager op onze website).

6. Bewaartermijn van de gegevens
De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerkingsprocessen bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts zolang dit nodig is om het opslagdoel te bereiken. Verdere opslag kan plaatsvinden als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is of een bewaartermijn voorgeschreven door de bovengenoemde regelgeving verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd, geanonimiseerd of verwijderd.

 

Opslagperiode:

 • In het kader van zakelijke relaties voor de duur van deze relatie
 • Klantenaccount voor geregistreerde klanten (B tot C) tot nader order
 • Als u alleen als gast (B tot C) bij ons wilt winkelen in plaats van met een persoonlijk klantenaccount, worden uw gegevens gedurende max. drie maanden na ontvangst van uw bestelling door ons opgeslagen en vervolgens geanonimiseerd.
 • Boekhoudkundige informatie in het kader van de belastingwet 10 jaar
 • Sollicitatiedocumenten: Gedurende het selectieproces tot max. 6 maanden na afwijzing. In het geval van een spontane sollicitatie en opname in de sollicitantenpool, 12 maanden.

 

7. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking
De klanten, geïnteresseerde partijen en medewerkers van Parador GmbH hebben recht op informatie, correctie en verwijdering of beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. De verwijdering vindt plaats als er geen bewaarplicht is. De verwerking kan worden beperkt zolang de bewaarplicht bestaat.

8. Recht op bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en intrekking van een toestemming
Klanten, geïnteresseerde partijen en medewerkers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als de verwerking op een toestemming is gebaseerd, zoals in het geval van toestemming om per e-mail contact op te nemen met Datenschutz@Parador.de, kan deze toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst worden ingetrokken.

9. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor hen verantwoordelijk is. De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit zijn:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

 

10. Noodzakelijkheid van de gegevensverstrekking

Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de zakelijke relatie uit te kunnen voeren. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan de zakelijke relatie met Parador GmbH gedeeltelijk of volledig onmogelijk zijn. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering wordt in deze context niet uitgevoerd.

11. Verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen, verwerken of gebruiken uw persoonsgegevens op onze website alleen als u ons per e-mail een vraag en de nodige gegevens om uw verzoek te verwerken stuurt. U kunt zelf beslissen of en welke gegevens u naar ons verzendt.

 

12. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en bestemming
Er worden persoonsgegevens gegenereerd als u ons een e-mail stuurt. We nemen daarom de nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens dienovereenkomstig te beschermen en verwerken ze vervolgens uitsluitend met het oog op contractverwerking en om onze eigen rechtmatige zakelijke belangen te beschermen (in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f AVG). Alle systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor bepaalde personen. Onze medewerkers moeten zich verplicht houden aan de gegevensbeschermingsvereisten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij geven geen persoonsgegevens van onze klanten door aan onbevoegde derden. 

 

13. Links, cookies, tracking, plug-ins voor sociale media

 

13.1 Links naar andere internetaanbiedingen
Voor zover we door middel van links naar andere websites binnen ons internetaanbod verwijzen, zijn de exploitanten van de externe aanbiedingen of pagina's in dit geval verantwoordelijk voor de voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

13.2 Gebruik van cookies
Wij gebruiken op verschillende pagina's zogenaamde cookies om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Dit biedt ons de technische mogelijkheid om zogenaamde ‘gebruikersprofielen’ aan te maken. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u door het bevestigen van de gegevensbeschermingsvoorschriften het gebruik van cookies toestaat. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. De functionaliteit van onze website kan beperkt zijn als u geen cookies accepteert.

In de tracking-instellingen (toegankelijk door te klikken op ‘Cookies’ aan het einde van de voettekst) kunt u uw toestemmingsvoorkeuren aanpassen voor elke trackingtechnologie die ons helpt om de volgende functies en activiteiten te realiseren:

 

Eenvoudige interacties en functionaliteiten (ID 2): Google Tag Manager, GetSitecontrol, chatvenster

Verbeterde gebruikerservaring (ID 3): Ruimteontwerper, 3D-weergave, ingesloten YouTube-video's

Beoordeling (ID 4): Google Analytics, Google Optimize, Mouseflow

 

13.3 Analyse diensten

 

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door uw browser verzonden IP-adres in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u hier klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. U moet opnieuw op de link klikken als u uw cookies verwijdert.

 

Gebruik van Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een geanonimiseerd IP-adres). Zo wordt een logboek van muisbewegingen en kliks gecreëerd met de bedoeling om willekeurig individuele websitebezoeken af te spelen en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk en wordt niet doorgegeven. U kunt deze opname desgewenst op alle websites die Mouseflow gebruiken via de volgende link deactiveren: www.mouseflow.de/opt-out/    

 

Gebruik van Google Maps
Wij gebruiken het onderdeel "Google Maps" op onze website. "Google Maps" is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Telkens wanneer deze component wordt opgeroepen, stelt Google een cookie in om de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop de "Google Maps"-component is geïntegreerd. In de regel wordt dit cookie niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar vervalt het na een bepaalde periode, tenzij u het vooraf handmatig verwijdert.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de dienst "Google Maps" te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van "Google Maps".

Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie geschiedt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google

www.google.com/intl/en/policies/terms/regional.html

en de aanvullende voorwaarden voor "Google Maps

www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html

Indien u ingelogd bent met uw persoonlijke account wanneer u de "Google Maps"-pagina oproept, kan Google de aldus verkregen informatie, evenals uw IP-adres en andere browser-gerelateerde informatie, registreren en aan uw account koppelen.

Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Google wilt voorkomen, moet u zich bij deze aanbieders afmelden voordat u onze site bezoekt.

 

Gebruik van New Relic

Wij gebruiken de software NewRelic op onze website. Dit stelt ons in staat te analyseren hoe u onze website gebruikt. De door de cookie opgeslagen informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van NewRelic in de VS.

 

Wij verwerken de gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons online-aanbod overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit.f DSGVO.

 

NewRelic zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verlenen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Via deze dienst kunnen website tags worden beheerd via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

 

Gebruik van Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhaling om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gebruiksgegevens van de website worden vastgelegd met behulp van eigen cookies en cookies van derden en andere volgtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en advertenties. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, gaat u naar de Privacyverklaring van Microsoft.”

 

Gebruik van MailChimp

De nieuwsbrief wordt naar onze eindklanten verzonden met "MailChimp", de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308,VS.
De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers worden, net als hun andere in deze mededeling beschreven gegevens, opgeslagen op MailChimp-servers in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

MailChimp verbindt zich ertoe de EU-verordeningen inzake gegevensbescherming na te leven. Bovendien hebben wij met MailChimp een "gegevensverwerkingsovereenkomst" en de standaardcontractbepalingen van de EU gesloten. Dit zijn overeenkomsten waarbij MailChimp zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en ze met name niet door te geven aan derden.

 

Gebruik van Matomo

Wij gebruiken Matomo voor webanalyse door middel van cookie-technologie. Om uw gegevens te beschermen, hebben wij Matomo zo geconfigureerd dat uw IP-adres alleen in afgekorte vorm wordt geregistreerd. Daarom verwerken wij uw persoonlijke gebruiksgegevens anoniem. Het is voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. Meer informatie over de Matomo gebruiksvoorwaarden en de regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://matomo.org/privacy/.

 

Gebruik van ipstack

Wij gebruiken een geolocatietoepassing op onze website op basis van uw IP-adres dat wordt doorgegeven wanneer u de site bezoekt. Voor dit doel gebruiken wij de webdienst ipstack.com, die wordt aangeboden door apilayer Data Products GmbH, Elisabethstrasse 15/5, A-1090 Wenen/Oostenrijk. Wij gebruiken geolocatie uitsluitend om u ofwel de relevante versie van onze website te tonen op basis van het aanvragende IP-adres wanneer u de pagina oproept, ofwel een voorbeeldpagina te tonen waarmee u de voor u relevante versie van de website kunt selecteren.

 

 

13.4 Gebruik van sociale plug-ins (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram) 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins (‘plug-ins’) van de sociale netwerken Facebook en Google+ en de microblogdienst Twitter, Pinterest en Instagram. Deze diensten worden geleverd door Facebook Inc., Google Inc. en Twitter Inc. en Pinterest en Instagram (‘Provider’). Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins  


Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk vindt u hier: www.twitter.com


Pinterest wordt beheerd door Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, VS. Meer informatie is beschikbaar op internet op www.pinterest.com 


Instagram wordt aangeboden door Facebook. Meer informatie is beschikbaar op internet op www.instagram.com 


Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel op het betreffende sociale netwerk hebt of momenteel niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een server van de betreffende provider (bijv. In de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u aangemeld bent op één van de sociale netwerken, kan de provider onze website bezoeken in uw profiel, bijvoorbeeld rechtstreeks op Facebook of Google+ of Twitter. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld op de ‘Vind ik leuk’ -knop of de ‘+1’ -knop drukt, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, net zoals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder.


Informatie over gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php      


Informatie over gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy 


Informatie over gegevensbescherming van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0


Informatie over gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/


Als u niet wilt dat Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijst, moet u zich bij het betreffende netwerk afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plug-ins volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met de scriptblokker ‘NoScript’

http://noscript.net/

 

14. Veiligheid
We nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens zijn beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Als u ons vertrouwelijke gegevens wilt sturen en de voorkeur geeft aan een veilig communicatiekanaal, stuur ons dan versleutelde e-mail via S/MIME. We sturen u ook onze openbare sleutel [S/MIME Public-Key] per e-mail. Onze websites zijn ook toegankelijk via TLS [https].

15. Vragen, opmerkingen en informatie
Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, over uw recht op informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of het intrekken van een gegeven toestemming of het maken van een bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze afdeling gegevensbescherming via
e-mail: Datenschutz@Parador.de

 

Status 03/2022