Informatie over gegevensbescherming

volgens art. 13 AVG

Bedankt voor uw interesse in onze Parador website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder zullen wij u uitvoerig informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. In principe handelen wij in overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in de nieuwe versie en andere rechtsvoorschriften.

 

Overzicht

  1. Naam en contactgegevens
  2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
  3. Doeleinden, rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en rechtmatige belangen
  4. Ontvanger van de gegevens
  5. Doorgifte aan derde landen
  6. Bewaartermijn van de gegevens
  7. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking
  8. Recht op bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en intrekking van een toestemming
  9. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
  10. Noodzakelijkheid van de gegevensverstrekking
  11. Verwerking van persoonsgegevens
  12.  Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en bestemming
  13. Website, links, cookies, tracking en social media plug-ins
  14. Veiligheid
  15. Vragen, opmerkingen en informatie

 

1. Naam en contactgegevens
Parador GmbH is te bereiken onder de contactgegevens:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

Directeuren:
David Mc Neely Bradham, Pier Vincenzo Marozzi, Lutz Michaelsen

 

2. Contactgegevens van de vertegenwoordigers van gegevensbescherming
e-mail: Datenschutz@Parador.de

 

3. Doeleinden, rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en rechtmatige belangen

3.1 Bezoeken van onze website

3.1.1 Logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en niet om conclusies over uw persoon te trekken. 

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw klantgegevens (bijv. op de contactpagina) op elk moment met ingang voor de toekomst per e-mail intrekken: Datenschutz@Parador.de.

 

3.1.2 Website, links, cookies, tracking en social media plug-ins
zie punt. 13 Website, links, cookies, tracking en social media plug-ins

 

3.2 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

 

3.2.1 Nieuwsbrief
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure (DOI-procedure) om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres. Wij sturen een bevestigingslink naar het door u opgegeven e-mailadres nadat u uw e-mailadres hebt ingevuld in het aanmeldveld voor de nieuwsbrief. Als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze distributielijst voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt a) AVG.

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst via een link die voor u beschikbaar is in de voettekst van elke nieuwsbrief of in uw klantenprofiel - indien u dit hebt aangemaakt.

 

3.2.2 Productaanbevelingen per e-mail
Als bestaande klant van onze webshop ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per e-mail. U ontvangt deze productaanbevelingen van ons, ongeacht of u zich hebt aangemeld voor een nieuwsbrief. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling om reclame te maken voor onze eigen producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u bij ons hebt gekocht op basis van een bestelling die u al hebt geplaatst.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 7, lid 3 van het Duitse UWG.

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met ingang voor de toekomst. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar
Datenschutz@Parador.de

Als u bezwaar maakt, worden de gegevens geblokkeerd voor de verdere verwerking voor reclamedoeleinden. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen, ook na ontvangst van uw bezwaar, nog tijdelijk reclamemateriaal kan worden verzonden. Dit is vanuit technisch oogpunt zo vanwege de nodige doorlooptijd voor de selectie en dit betekent dus niet dat wij uw bezwaar niet hebben toegepast.

 

3.3 Gegevensverwerking bij contactaanvragen, aanmaken van een klantenaccount, verwerken van bestellingen, meldingen over opnieuw beschikbare producten, reserveren bij een handelaar en klantenservice

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig naar ons verzendt in het kader van uw monster- en catalogusbestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail of bij een beursstand), wanneer u een klantenaccount opent, bij het verwerken van bestellingen en het volgen van leveringen, bij meldingen over opnieuw beschikbare producten of in het kader van nazorg (bijv. een klacht). 
Bovendien worden persoonsgegevens verzameld bij het aanvragen van een consultatieafspraak in voor het zoeken naar een handelaar en bij het aanvragen van een goederenreservering bij een lokale partner. Voor de verdere afhandeling van deze processen worden uw aanvraag inclusief uw persoonsgegevens doorgestuurd naar de door u gekozen handelspartner. 
Op de respectieve invulformulieren kunt u zien welke gegevens worden verzameld. U moet uw persoonsgegevens invullen bij het bestellen van monsters en catalogi en bij het bestellen van producten via een aangemaakt klantenaccount, bij zogenaamde ‘gastbestellingen’, bij het aanvragen van een consultatieafspraak of bij het reserveren van goederen bij een lokale handelspartner. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om bestellingen van monsters/catalogi of producten te verwerken en uw vragen te verwerken. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter a), b) AVG.

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt op elk moment met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar Datenschutz@Parador.de

 

3.4 Gegevensverwerking in het kader van uw sollicitatie

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze in het kader van uw sollicitatie vrijwillig aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen (per post, e-mail of via het carrièreportaal).

Op het respectieve aanmeldingsformulier op het carrièreportaal kunt u zien welke gegevens worden verzameld. De invoer van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwerking van de aanvraag. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw sollicitatie (zie DS-informatie in het carrièreportaal).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is artikel 88 AVG juncto §26, lid 1, BDSG.

 

3.5 Gegevensverwerking voor de aankoop van producten via ons internetverkoopplatform eBay

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt die op het internetverkoopplatform eBay (hierna 'eBay') worden aangeboden, voor de afwikkeling van de koopovereenkomst en de opvolging van de levering of in het kader van de nazorg (bv. klachtenbehandeling) en voor het geldend maken van eventuele vorderingen tegen u in verband met de desbetreffende koopovereenkomst. In dit kader verwerken wij gegevens die u aan ons hebt meegedeeld in het kader van de afsluiting en de afwikkeling van de aankooptransactie.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter b), f) AVG.

 

3.6 Gegevensverwerking voor de aankoop van producten via ons internetverkoopplatform ManoMano

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt die op het internetverkoopplatform Colibri SAS - ManoMano (hierna 'ManoMano') worden aangeboden, voor de afwikkeling van de koopovereenkomst en de opvolging van de levering of in het kader van de nazorg (bv. klachtenbehandeling) en voor het geldend maken van eventuele vorderingen tegen u in verband met de desbetreffende koopovereenkomst. In dit kader verwerken wij gegevens die u aan ons hebt meegedeeld in het kader van de afsluiting en de afwikkeling van de aankooptransactie.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter b), f) AVG.

 

3.7 Gegevensverwerking voor de aankoop van producten via ons internetverkoopplatform Amazon

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt die op het internetverkoopplatform Amazon (hierna 'Amazon') worden aangeboden, voor de afwikkeling van de koopovereenkomst en de opvolging van de levering of in het kader van de nazorg (bv. klachtenbehandeling) en voor het geldend maken van eventuele vorderingen tegen u in verband met de desbetreffende koopovereenkomst. In dit kader verwerken wij gegevens die u aan ons hebt meegedeeld in het kader van de afsluiting en de afwikkeling van de aankooptransactie.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter b), f) AVG.

 

3.8 Gegevensverwerking voor de aankoop van producten via ons internetverkoopplatform Otto-marktplaats

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt die op het internetverkoopplatform Otto-marktplaats (hierna 'Otto-marktplaats') worden aangeboden, voor de afwikkeling van de koopovereenkomst en de opvolging van de levering of in het kader van de nazorg (bv. klachtenbehandeling) en voor het geldend maken van eventuele vorderingen tegen u in verband met de desbetreffende koopovereenkomst. In dit kader verwerken wij gegevens die u aan ons hebt meegedeeld in het kader van de afsluiting en de afwikkeling van de aankooptransactie.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter b), f) AVG.

 

3.9 Gegevensverwerking in het kader van uw huisbezoek

We verzamelen uw naam in het kader van uw huisbezoek alleen bij deelname aan catering voor bestel- en afrekeningsdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter f) AVG.

 

3.10 Gegevensverwerking bij de bescherming van klokkenluiders

We hebben de bescherming van klokkenluiders samen met onze adviesraad van gegevensbescherming DBC opgezet. Informatie over schendingen van EU-wetgeving of nationale wetgeving kunnen ook op anonieme wijze aan DBC gedeeld worden. U ontvangt binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging, indien de melding niet anoniem ontvangen is. DBC zorgt er als externe partner voor, dat zowel de privacy als de identiteit van de klokkenluider zo goed mogelijk beschermd worden.

Rechtgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter c AVG; §10 HinSchG, RL EU 019/1937 juncto HinSchG, §26 lid 1,2 BDSG.

 

4. Ontvanger van de gegevens

4.1 Parador website

  • Interne afdelingen
  • Partnerbedrijven in het kader van onderaanneming

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor de uitvoering en verwerking van de betreffende dienst. Voor het verwerken van monster-, catalogus- of productbestellingen geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering noodzakelijk is. Wij geven uw persoonsgegevens door aan de door u gekozen partner zodat wij een consultatieafspraak kunnen maken of goederen kunnen reserveren bij één van onze lokale handelspartners.

Nadat uw gegevens zijn doorgestuurd naar de door u gekozen handelspartner om een consultatieafspraak te maken, om goederen te reserveren bij een lokale partner of een bestelling door te sturen naar de online shop van de handelaar, wordt het verdere gebruik van uw gegevens geregeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve handelspartner. 

Voor het afhandelen van betalingen geven we de nodige persoonsgegevens door aan de respectieve partner.

Wij werken samen met PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna ‘PayOne’) en Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna ‘Klarna’). 

In samenwerking met Klarna bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de verzending van de goederen/het ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.

Voor het gebruik van de betaalmethode ‘factuur’ is een positieve kredietwaardigheidscontrole nodig. In dit verband sturen we uw gegevens door naar Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van het aankoopproces en de verwerking van het koopcontract. Wij kunnen u alleen die betalingsmethoden aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna.

Parador draagt de betalingsclaim over aan PayOne als de betaalmethoden creditcard (Master- of Visa-kaart) en directe overschrijving zijn geselecteerd. Kiest de klant voor één van deze betaalmethoden, dan stemt hij in met de overdracht van zijn persoonsgegevens en de gegevens van de bestelling aan PayOne voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole en de contractafwikkeling. De gegevens die nodig zijn voor de door de klant gekozen betalingsmethode worden door Parador als verplichte informatie gevraagd tijdens het bestelproces. Parador gebruikt de SSL-transmissiemethode om de persoonsgegevens van de klant te versleutelen. Parador behoudt zich het recht voor om alleen bepaalde betaalmethoden aan te bieden, afhankelijk van de respectieve kredietwaardigheid van de klant.

Nadat u de gewenste betalingsmethode hebt geselecteerd, wordt het verdere gebruik van uw gegevens geregeld volgens de voorschriften voor gegevensbescherming van de respectieve partner (Klarna, PayOne, enz.). 

 

4.2 Internetverkoopplatformen eBay, ManoMano, Amazon en Otto-marktplaats

  • Interne afdelingen
  • eBay
  • ManoMano
  • Amazon
  • Otto-marktplaats
  • Partnerbedrijven in het kader van onderaanneming (transportbedrijf, partner voor betalingsverwerking)

Uw gegevens worden doorgegeven aan de servicepartners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afwikkeling van het betreffende koopcontract. Wij geven uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering nodig is.

Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de nodige persoonsgegevens door aan onze partner PayOne. Het verdere gebruik van uw gegevens wordt dan geregeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van PayOne.

 

4.3 Huisbezoek

  • Ontvangst

 

4.4 Bescherming van klokkenluiders

  • extern: DSB, firma DBC, evt. autoriteiten, evt. advocaten, evt. auditors, beschuldigde person(en)
  • intern: onderzoekscomité

5. Doorgifte aan derde landen

S. (gebruik van Google Maps, MailChimp, Issuu, Google Tag Manager, LiveChat, Google Fonts, Google Analytics, Meta Platforms Ireland Limited, Microsoft Corporation, LinkedIn op onze website)

Canada (gebruik van Roomvo Leap Tools op onze website)

India (ondersteuning van de website door CK Birla Healthcare)

 

6. Bewaartermijn van de gegevens
De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerkingsprocessen bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts zolang dit nodig is om het opslagdoel te bereiken. Verdere opslag kan plaatsvinden als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is of een bewaartermijn voorgeschreven door de bovengenoemde regelgeving verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd, geanonimiseerd of verwijderd.

Opslagperiode:

  • In het kader van zakelijke relaties voor de duur van deze relatie
  • Klantenaccount voor geregistreerde klanten (B tot C) tot nader order
  • Als u alleen als gast (B tot C) bij ons wilt winkelen in plaats van met een persoonlijk klantenaccount, worden uw gegevens gedurende max. drie maanden na ontvangst van uw bestelling door ons opgeslagen en vervolgens geanonimiseerd.
  • Boekhoudkundige informatie in het kader van de belastingwet 10 jaar
  • Sollicitatiedocumenten: Gedurende het selectieproces tot max. 6 maanden na afwijzing. In het geval van een spontane sollicitatie en opname in de sollicitantenpool, 12 maanden.
  • Bescherming van klokkenluiders: zes maanden na beëindiging van het proces, met uitzondering van: verduidelijking verdere juridische stappen is verplicht, bijvoorbeeld tuchtprocedure, inleiding van strafbare feiten, wettelijke bewaarplicht tot drie jaar na afsluiting van de zaak7. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking
De klanten, geïnteresseerde partijen en medewerkers van Parador GmbH hebben recht op informatie, correctie en verwijdering of beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. De verwijdering vindt plaats als er geen bewaarplicht is. De verwerking kan worden beperkt zolang de bewaarplicht bestaat.


8. Recht op bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en intrekking van een toestemming
Klanten, geïnteresseerde partijen en medewerkers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als de verwerking op een toestemming is gebaseerd, zoals in het geval van toestemming om per e-mail contact op te nemen met Datenschutz@Parador.de, kan deze toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst worden ingetrokken.


9. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor hen verantwoordelijk is. De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit zijn:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

 

10. Noodzakelijkheid van de gegevensverstrekking

Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de zakelijke relatie uit te kunnen voeren. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan de zakelijke relatie met Parador GmbH gedeeltelijk of volledig onmogelijk zijn. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering wordt in deze context niet uitgevoerd.

 

11. Verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen, verwerken of gebruiken uw persoonsgegevens op onze website alleen als u ons per e-mail een vraag en de nodige gegevens om uw verzoek te verwerken stuurt. U kunt zelf beslissen of en welke gegevens u naar ons verzendt.

 

12. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en bestemming
Er worden persoonsgegevens gegenereerd als u ons een e-mail stuurt. We nemen daarom de nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens dienovereenkomstig te beschermen en verwerken ze vervolgens uitsluitend met het oog op contractverwerking en om onze eigen rechtmatige zakelijke belangen te beschermen (in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f AVG). Alle systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor bepaalde personen.

Onze medewerkers moeten zich verplicht houden aan de gegevensbeschermingsvereisten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij geven geen persoonsgegevens van onze klanten door aan onbevoegde derden. 

Voor het geval dat wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden, verplichten wij onze gegevensverwerker zoals beschreven in art. 28 AVG.

 

13. Website, links, cookies, tracking en social media-plug-ins
Bij bezoek aan onze website vragen wij uw toestemming om cookies, trackers en services van derden te gebruiken. Hiervoor gebruiken wij Iubenda.

Iubenda is een tool voor het beheer van toestemmingsvoorkeuren. Iubenda verwerkt als verantwoordelijke de volgende toegangsgegevens, die voor het technisch aanbieden van de dienst absoluut noodzakelijk zijn: ip-adres, webbrowser-informatie (gebruikersagent, apparaattype), referrer (door gebruiker geopende pagina) en alle in de http header mogelijkerwijs beschikbare informatie.

We gebruiken de Google Consent Mode V2, om de toestemming van onze gebruikers voor gegevensverzameling en -gebruik te managen. Sinds maart 2024 is het gebruik van Google Consent Mode verplicht voor websitebeheerders die gebruik maken van Google Ads of Google Analytics. Deze modus maakt het voor ons mogelijk om de voorkeuren m.b.t. gegevensbescherming van onze bezoekers te respecteren en tegelijkertijd belangrijke gegevens voor marketingactiviteiten in te zamelen, terwijl we gegevensbeschermingswetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. De Consent Mode V2 verstrekt cookie- en gegevensbeschermingsinstellingen uit de cookie consent tool op onze website aan gebruikte Google diensten. Als gebruikers toestemmen, worden de Google diensten geactiveerd en kunnen wij conversies en gebruikersgedrag volgen.

 

13.1 Links naar andere internetaanbiedingen
Voor zover we door middel van links naar andere websites binnen ons internetaanbod verwijzen, zijn de exploitanten van de externe aanbiedingen of pagina's in dit geval verantwoordelijk voor de voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

13.2 Gebruik van cookies
Wij gebruiken op verschillende pagina's zogenaamde cookies om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Dit biedt ons de technische mogelijkheid om zogenaamde ‘gebruikersprofielen’ aan te maken. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u door het bevestigen van de gegevensbeschermingsvoorschriften het gebruik van cookies toestaat. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. De functionaliteit van onze website kan beperkt zijn als u geen cookies accepteert.

In de tracking-instellingen (toegankelijk door te klikken op ‘Cookies’ aan het einde van de voettekst) kunt u uw toestemmingsvoorkeuren aanpassen voor elke trackingtechnologie die ons helpt om de volgende functies en activiteiten te realiseren:

Eenvoudige interacties en functionaliteiten (ID 2): Google Tag Manager, LiveChat, Google Maps

Verbeterde gebruikservaring (ID 3): Roomvo Leap Tools, 3D-weergave, ingesloten Youtube video's, Issuu, Google Fonts, Ipstack

Beoordeling (ID 4): Google Analytics, Mouseflow, GetWebCraft Limited (GetSiteControl), Microsoft Clarity, Meta Events Manager

 

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een geanonimiseerd IP-adres). Zo wordt een logboek van muisbewegingen en kliks gecreëerd met de bedoeling om willekeurig individuele websitebezoeken af te spelen en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk en wordt niet doorgegeven. U kunt deze opname desgewenst op alle websites die Mouseflow gebruiken via de volgende link deactiveren: www.mouseflow.de/opt-out/

 

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager is een analysedienst van Meta Platforms Ireland Limited. Door de integratie van Meta Pixel kan Meta Events Manager het bedrijf inzicht in het verkeer en de interacties voor deze toepassing geven.

Verwerkte persoonsgerelateerde gegevens: bestelnummer, ip-adres, tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – gegevensbeschermingsverklaring – Opt out.

 

13.3 Analysediensten en informatie over de nieuwsbrief

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse
 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door uw browser verzonden IP-adres in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u hier klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. U moet opnieuw op de link klikken als u uw cookies verwijdert.

 

Gebruik van Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat, en met behulp van gedragsstatistieken, heatmaps en herhalende vergaderingen onze producten en dienstverlening te verbeteren en te promoten. De gebruiksgegevens van de website worden dankzij cookies van eerste en derde aanbieders en andere trackingtechnologieën verzameld, om de populariteit van producten/dienstverlening en online activiteiten te bepalen. Bovendien gebruiken we deze informatie om de website te optimaliseren en voor fraude, veiligheids- en reclamedoeleinden. Meer informatie over hoe Microsoft hun data verzamelt en gebruikt, vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Microsoft.

 

Google Maps-gebruik
Wij gebruiken de component 'Google Maps' op onze website. 'Google Maps' is een dienst van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 V.S., hierna 'Google'.

Bij elke afzonderlijke oproep van deze component wordt door Google een cookie geplaatst om de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop de component 'Google Maps' is geïntegreerd. In de regel wordt dit cookie niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar vervalt het na een bepaalde tijd, tenzij u het vooraf handmatig verwijdert.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, hebt u de mogelijkheid om de dienst 'Google Maps' te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Hiervoor moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van 'Google Maps'.

Het gebruik van 'Google Maps' en de via 'Google Maps' verkregen informatie is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google.

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

en de aanvullende voorwaarden voor 'Google Maps'

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Indien u aangemeld bent met uw persoonlijke account op het moment dat u de 'Google Maps'-pagina oproept, kan Google de aldus verkregen informatie, en uw IP-adres en andere browser-gerelateerde informatie registreren en aan uw account koppelen.

Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Google wilt voorkomen, moet u zich bij deze aanbieders afmelden voordat u onze site bezoekt.

 

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is door Google Ireland Limited aangeboden dienst voor de weergave van lettertypen, waarmee deze applicatie overeenkomstige inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgerelateerde gegevens: gebruiksgegevens, tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Gegevensbeschermingsverklaring.

 

Google Tag Manager-gebruik

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen website tags op een interface beheerd worden. De Google Tool Manager implementeert enkel tags. Dat betekent: er worden geen cookies ingezet of persoonsgerelateerde gegevens verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags, die weer evt. gegevens verzamelen. Echter heeft de Google Tag Manager geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering uitgevoerd wordt, blijft dit van kracht voor alle tracking tags voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd zijn. Gegevensbeschermingsverklaring

 

MailChimp-gebruik

Het versturen van de nieuwsbrief aan onze eindklanten gebeurt via 'MailChimp' van de V.S.-leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, V.S.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, net als verdere in deze context beschreven gegevens, worden op de servers van MailChimp in de V.S. opgeslagen. MailChimp gebruikt deze informatie voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrief, op ons verzoek. Verder kan MailChimp volgens eigen informatie deze gegevens gebruiken om de eigen diensten mee te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisering van het verzenden en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet, om ze zelf aan te schrijven of aan derden te overhandigen.

MailChimp verplicht zichzelf om aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU te voldoen. Daarnaast hebben we met MailChimp een „Data Processing Agreement“ en de standaard contractbepalingen van de EU afgesloten. Het gaat hierbij om contracten waarmee MailChimp zichzelf verplicht de gegevens van onze gebruikers te beschermen, namens ons te verwerken in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming en de gegevens vooral niet aan derden te overhandigen. Gegevensbeschermingsverklaring


Issuu-widget (Issuu, Inc)

Issuu is een door Issuu, Inc. aangeboden weergavedienst voor diverse digitale inhoud waarmee deze applicatie overeenkomstige inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgerelateerde gegevens: gebruiksgegevens, tracker.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Gegevensbeschermingsverklaring.

 

LiveChat widget (LiveChat, Inc.)

De LiveChat widget is een service voor het interageren met de LiveChat van het live chat platform van LiveChat, Inc.

Verwerkte persoonsgerelateerde gegevens: gebruiksgegevens, tracker, verstrekte gegevens tijdens het gebruik van de dienst.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Gegevensbeschermingsverklaring.

 

Ipstack-gebruik

We gebruiken op onze website een applicatie voor locatiebepaling op basis van uw verstrekte ip-adres tijdens de paginaweergave. Hiervoor gebruiken wij de webdienst van ipstack.com, die door apilayer Data Products GmbH, Elisabethstrasse 15/5, A-1090 Wenen, Oostenrijk beschikbaar is gesteld. We gebruiken de locatiebepaling uitsluitend om u tijdens de paginaweergave ofwel op basis van het opvragen van het ip-adres de relevante versie van onze website of een portalpagina te tonen, waarmee u de relevante versie van de website kunt uitkiezen. 

Gegevensbeschermingsverklaring

 

Roomvo Leap Tools
De Roomvo Leap Tool wordt op onze website gebruikt voor de weergave van producten. We gebruiken uw ip-adres om u de weergavediensten van onze producten aan te bieden. Gegevensbeschermingsverklaring

 

GetSiteControl Promo widget (GetWebCraft Limited)
De GetSiteControl Promo widget is een (Lightbox-) popup-managementdienst, aangeboden door GetWebCraft Limited.

Verwerkte persoonsgerelateerde gegevens: gebruiksgegevens, tracker.
Verwerkingslocatie: Cyprus – Gegevensbeschermingsverklaring.

 

13.4 Social media plug-ins

Gebruik van sociale plug-ins (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn) 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk Facebook en de microblogdienst Twitter, Pinterest, Instagram en LinkedIn. Deze diensten worden geleverd door Meta Platforms, Google Inc. en Twitter Inc. en Pinterest, Instagram en LinkedIn (‘Provider’). Facebook wordt beheerd door Meta Platforms, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S. (‘Facebook’). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest wordt beheerd door Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, V.S. Meer informatie is beschikbaar op internet op www.pinterest.com.

Instagram wordt aangeboden door Facebook. Meer informatie is beschikbaar op internet op www.instagram.com .

 

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting is een remarketing en behavioural targeting dienst van LinkedIn Corporation, die de plaatsvindende activiteit op deze applicatie met het LinkedIn-advertentienetwerk verbindt.

Verwerkte persoonsgerelateerde gegevens: gebruiksgegevens, tracker.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – GegevensbeschermingsverklaringOpt Out.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram of LinkedIn. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel op het betreffende sociale netwerk hebt of momenteel niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een server van de betreffende provider (bijv. in de V.S.) verzonden en daar opgeslagen. Als u aangemeld bent op één van de sociale netwerken, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw profiel op bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld op de ‘Vind ik leuk’ -knop of de ‘+1’ -knop drukt, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, net zoals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder.

Informatie over gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Informatie over gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy

Informatie over gegevensbescherming van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Informatie over gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Informatie over gegevensbescherming van LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Als u niet wilt dat Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram of LinkedIn de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijst, moet u zich bij het betreffende netwerk afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plug-ins volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met de scriptblokker ‘NoScript’ http://noscript.net/

 

Gebruik van de LinkedIn insight tags

We gebruiken op onze website conversie tracking technologie net als de retargeting functie van LinkedIn Corporation.
Dankzij deze technologie kunnen bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn zien. Bovendien kunnen hiermee anonieme berichten over de prestaties van de advertenties evenals informatie over website-interactie worden gegenereerd. Hiervoor is de LinkedIn insight tag op deze website geïntegreerd. Hiermee wordt verbinding met de LinkedIn-server gemaakt, indien u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd.
In de gegevensbeschermingsrichtlijnen van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u verdere informatie over gegevensverzameling en -gebruik evenals de mogelijkheden en wetgeving rondom de bescherming van uw privacy. Wanneer u bij LinkedIn bent ingelogd, kunt u de gegevensverzameling op ieder moment via de volgende link deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

 

Veiligheid
We nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens zijn beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Als u ons vertrouwelijke gegevens wilt sturen en de voorkeur geeft aan een veilig communicatiekanaal, stuur ons dan versleutelde e-mail via S/MIME. We sturen u ook onze openbare sleutel [S/MIME Public-Key] per e-mail. Onze websites zijn ook toegankelijk via TLS [https].


Vragen, opmerkingen en informatie
Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, over uw recht op informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of het intrekken van een gegeven toestemming of het maken van een bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze afdeling gegevensbescherming via

e-mail: Datenschutz@Parador.de

 

Stand 04/2024