Eerbied tonen

Normen stellen. Levende verantwoordelijkheid.

Wij handelen duurzaam, nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst en zetten ons in om het milieu, sociale kwesties en verantwoorde bedrijfspraktijken perfect in balans te brengen. Wij zetten ons in voor een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en stellen ecologische normen voor materialen, productie, verpakking en logistiek. Het idee van duurzaamheid geeft in gelijke mate vorm aan productie en producten.
image-large

Duurzaamheid

Voor ons bij Parador gaat leven volgens hoge normen hand in hand met de verantwoordelijkheid om de natuur voor de volgende generaties te beschermen – en om het ecologische, sociale en economische leven in perfecte balans te brengen. Bij Parador is duurzaamheid stevig verankerd in de bedrijfscultuur en vormt het de dagelijkse gang van zaken op de locaties in Coesfeld en Güssing.

 

De productie van het bedrijf wordt gekenmerkt door het vermijden van emissies en het terugbrengen van waardevolle materialen naar de productiecyclus, overwegend korte transportroutes en het gebruik van recyclebare materialen. Niet minder belangrijk is de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, die Parador stevig heeft verankerd in de bedrijfscultuur en aantoonbaar toepast in het kader van haar EMAS-certificering.

Klimaatneutrale productie in de vestigingen Coesfeld en Güssing tegen 2025

De directie van Parador heeft een catalogus van maatregelen opgesteld om de kooldioxide-emissies in de productie tot 2025 sterk te reduceren en de productie in de vestigingen Coesfeld en Güssing klimaatneutraal te maken. Dit is een nieuwe belangrijke mijlpaal in ons duurzaamheidsbeleid, waartoe de onderneming zich reeds vele jaren met succes heeft verbonden. Wij hebben een uitgebreide catalogus van maatregelen opgesteld om de koolstofdioxide-balans elk jaar geleidelijk te verlagen om ons ambitieuze doel te bereiken en deCO2-emissie van de productie in de vestigingen Coesfeld en Güssing verder aanzienlijk te verminderen en tegen 2025 volledig klimaatneutraal te maken. Het gaat onder meer om stappen zoals de overschakeling op 100 % groene elektriciteit, het vermijden van stookolie in de toekomst en een hulpbronnenefficiënte productie.

Parador heeft reeds verdere maatregelen gepland met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie en de EcoDesign-criteria van het Duitse Umweltbundesamt die bij toekomstige productontwikkelingen zullen worden toegepast. In het kader van ons duurzaamheidsbeheer hebben wij nu bijvoorbeeld voor het eerst dekoolstofvoetafdruk voor de vestigingen Coesfeld en Güssing en voor de afzonderlijke productcategorieën in kaart gebracht. Op lange termijn is het de bedoeling de emissies in de hele waardeketen te verminderen.

Parador rapporteert volgens DNK-standaard

In het kader van onze EMAS III-certificering publiceren wij sinds 2016 een jaarlijkse milieuverklaring die door een externe milieuverificateur wordt gevalideerd. Daarin delen wij onder meer onze maatregelen en resultaten op het gebied van duurzaamheidsbeheer mee. Een andere stap in de richting van duurzaam ondernemen is de toepassing van de Duitse duurzaamheidscode (DNK), waartoe wij ons hebben geëngageerd.

 

De Duitse duurzaamheidscode is een internationaal hoog aangeschreven en toepasselijke rapportagenorm voor duurzaamheidsaspecten. De DNK beschrijft minimumvereisten voor de rapportage over niet-financiële prestaties van ondernemingen. Het staat onder toezicht van het Bureau van de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling, dat namens de Duitse Bondsregering optreedt. Het is de bedoeling om de duurzaamheidsinformatie van de onderneming in de toekomst te presenteren volgens deze wereldwijd erkende, uniforme sleutel en zo onze communicatie over duurzaamheid aanzienlijk verder te ontwikkelen.

Wij hebben als eerste bedrijf in de vloerbedekkingsbranche een DNK-rapport opgesteld. Voor het boekjaar 2022 zullen wij voor het eerst een duurzaamheidsverslag opstellen dat rekening houdt met zowel de EMAS- als de DNK-normen. Op die manier creëren wij verdere vergelijkbaarheid en transparantie met betrekking tot onze duurzaamheidsprestaties en blijven wij onze houding onderstrepen om onze verantwoordelijkheid voor onze samenleving te nemen en in praktijk te brengen.
imageAndText-large
Geteste grondstoffen

Bij Parador worden alleen geteste grondstoffen gebruikt voor de productie van woongezonde producten. Terwijl het gebruik van inheems hout voor de productie van parket korte afstanden garandeert, bestaat het basismateriaal van onze andere vloeren en panelen volledig uit recyclebare materialen.

 

 

imageAndText-small

Na de installatie onderscheiden alle Parador producten zich door een lange levenscyclus vanwege hun stabiele structuur en duurzaamheid. Waar mogelijk gebruiken we materialen die gemakkelijk recyclebaar zijn qua energie en materialen. Vooral parket is een echte CO2-buffer, wat een positieve impact heeft op het klimaat en het broeikaseffect aantoonbaar vermindert.

imageAndText-single
Gecertificeerde veiligheid
Als merkfabrikant laat Parador zich uitgebreid en voortdurend door onafhankelijke instellingen certificeren. Productieprocessen, materialen, grondstoffen- en milieubeheer en productkwaliteit gaan verder dan de wettelijke normen om te voldoen aan de hoge bedrijfsnormen van een merk met verantwoordelijkheid. Onze kwaliteitsnormen voor parketvloeren gaan verder dan de wettelijke eisen, zoals blijkt uit de verschillende certificeringen.
Naar de certificeringen

Samenwerking met Plant-for-the-Planet

Een bijzonder aspect van maatschappelijk bewustzijn bij Parador is het sensibiliseren van de volgende generaties voor ecologisch bewustzijn. Daarom zet het bedrijf zich sinds 2011 in voor de stichting Plant-for-the-Planet. Kinderen van over de hele wereld hebben een netwerk gevormd onder de paraplu van het schoolinitiatief – met als doel het stoppen van de klimaatcrisis.

Hun weg daarheen: Direct handelen, want met harde discussies verhinderen we niet dat gletsjers en regenwouden verdwijnen. In plaats daarvan plant Plant-for-the-Planet bomen als een teken van klimaatrechtvaardigheid.

image-large

176.730 Bomen

imageAndText-large

Parador ondersteunt het initiatief met boomplantcampagnes en de organisatie van kinderacademies waarin kinderen bewust gemaakt worden van de klimaatcrisis. Inmiddels heeft Parador 176.730 bomen geplant.

Meedoen
imageAndText-small
teaserXL-photo
Design beleven Lees meer
teaserXL-photo
innovatief denken Lees meer