Milieubeheer
Milieubeheer Eerbied tonen

EMAS III-certificering voor duurzaam milieubeheer

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie bij Parador. Dit komt onder meer tot uiting in onze EMAS III-certificering voor duurzaam milieubeheer, die sinds 2015 bestaat. In de bij EMAS verplichte milieuverklaring verstrekken we onze partners en het publiek betrouwbare informatie over onze doelen, maatregelen en kengetallen. Deze omvatten klimaatbescherming en energiebeheer, efficiënt gebruik van hulpbronnen en milieuvriendelijke productie, milieuvriendelijke inkoop en ecologisch en sociaal duurzame economische activiteit.

imageAndText-single
Wat is EMAS III
Het gemeenschapssysteem voor milieubeheer en milieuaudits op vrijwillige basis (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) is een instrument dat in 1993 door de Europese Gemeenschappen is ontwikkeld voor bedrijven die hun milieuprestaties willen verbeteren. Het centrale onderdeel van EMAS III is de internationale milieubeheersnorm DIN EN ISO 14001. Er zijn echter ook aanvullende maatregelen nodig. De vereisten en componenten van EMAS omvatten de betrokkenheid van alle medewerkers van het bedrijf, transparante en duurzame communicatie met het publiek, een constante verbetering van de eigen milieuprestaties en de naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften.

milieuvriendelijke productie

imageAndText-large
Voor een succesvolle audit moeten in de loop van EMAS verschillende processtappen worden uitgevoerd. Zo hebben we in samenwerking met onze medewerkers een milieubeleid en een milieuprogramma met specifieke doelen ontwikkeld. We hebben ook een speciaal milieubeheersysteem ontwikkeld om ons milieubeleid en onze milieudoelstellingen te realiseren. Met regelmatige tussenpozen wordt een volledige interne milieuaudit uitgevoerd om te controleren of de gestelde doelen zijn behaald. Een onafhankelijke, door de staat goedgekeurde milieuverificateur valideert vervolgens de vereisten voor de EMAS-verordening. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in ons milieurapport.
imageAndText-small
Download Parador Milieuverklaring
Certificaten
teaserXL-photo
Live ontwerp Leer meer
teaserXL-photo
Innovatief denken Leer meer